18 mei 2021

Blokken voor de examens in De Meubelfabriek of ICC

De eerste bloklocaties van de Stad Gent openen vanaf 17 mei 2021. Naast het ICC en Dienstencentrum Ledeberg kunnen studenten nu ook coronaveilig blokken in De Meubelfabriek in de Brugse Poort. De studieplekken van Stad Gent en de jeugdverenigingen tellen nu samen 300 stoelen. Daarnaast bieden ook de hogeronderwijsinstellingen blokplekken aan.

Locaties

Studenten konden tijdens eerdere examenperiodes al blokken in het ICC en Dienstencentrum Ledeberg. Op die locaties zijn ook voor de komende zittijd weer studieplekken voorzien: 130 in het ICC en 40 in Dienstencentrum Ledeberg. Daarnaast kan er nu ook geblokt worden in De Meubelfabriek in de Brugse Poort, waar 47 plaatsen beschikbaar zullen zijn.

"Door corona is de nood om samen te studeren groter dan ooit bij onze Gentse studenten. Ik wens de studenten een goeie blok ! "

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

De locatie in de Meibloemstraat staat net als het ICC open voor studenten vanaf 17 mei. Het Dienstencentrum Ledeberg volgt een week later, op 24 mei. In het ICC en Dienstencentrum kunnen studenten elke dag terecht, ook in het weekend. De Meubelfabriek is open van maandag tot en met donderdag. Studenten moeten vooraf een plaats reserveren via www.studentingent.be/bloklocaties. Dat kan vanaf 10 mei om 17 uur.

Extra plekken

Naast de plaatsen die de Stad aanbiedt, zijn er nog andere locaties om samen coronaveilig te studeren. De Stad een oproep aan het middenveld om hun lokalen open te zetten als bloklocatie, op vraag van de studenten. Elke organisatie krijgt vanuit de Stad een vergoeding van 250 euro en ontsmettings- en signalisatiemateriaal. Door deze oproep kwamen er 85 extra studieplekken bij.

"Het waren de studenten zelf die vroegen om extra studieplekken verspreid in de wijken zelf. Ik ben blij dat deze oproep zo’n succes was. Samen met de studieplekken van de hogeronderwijsinstellingen ben ik er zeker van dat we aan de nood van de studenten tegemoetkomen." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Ook de Gentse onderwijsinstellingen organiseren bloklocaties. Kwetsbare studenten uit de eigen instelling krijgen voorrang, maar veel hogeronderwijsinstellingen zetten hun bloklocaties ook open voor alle studenten.

Alle locaties zijn gebundeld op www.blokmap.be