04 jun 2015

Bloklocaties weer open voor studenten

Het Laatste Nieuws - 04 juni 2015

Nu de blok aan de gang is, worden in Gent heel wat lokalen ter beschikking gesteld waar studenten zich samen kunnen voorbereiden op de examens. Voor het eerst staat de Jeugddienst tijdens het weekend open voor blokkende studenten."We hebben ervoor gekozen om onze locatie gedurende de weekends van de blokperiode open te stellen omdat we merkten dat studenten dan te weinig gelegenheid vonden om zich samen over de studieboeken te buiten", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

Verder blijven de bekende punten, zoals de faculteitsbibliotheken, de Therminal, studentenresto's De Brug en Kantienberg en resto D van de HoGent, enzovoort, ook nu open. Ook de openbare bibliotheek aan de Zuid en het STAM staan open voor studenten. 

Blokkende studenten kunnen hun ervaringen, frustraties, tips of nieuws trouwens ook delen op sociale media via de hashtag #blokingent.

 

Bijlage:

Bloklocaties mei - juni 2014-2015

 

Meer informatie

Website Student in Gent