08 mei 2013

Bloklocaties studenten mei - juni 2013

Het aantal locaties blijft toenemen. De studenten kunnen vanzelfsprekend het hele jaar terecht in de bibliotheken van de hoger onderwijsinstellingen en in de Gentse openbare bibliotheken. Daar bovenop worden er tijdens de blokperiodes op heel wat locaties extra studieplaatsen gecreëerd. Dankzij gezamenlijke inspanningen van de Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen staan er meer dan tweeduizend plaatsen ter beschikking van de studenten. Het studentenoverleg StuGent vraagt elk jaar aan alle partners de extra plaatsen op en communiceert die naar alle studenten.

Meer informatie

Student in Gent