08 nov 2013

Brede School zorgt mee voor nieuwe kinderbibliotheek De Boekenspiegel

Lezen en voorlezen is plezant en leerrijk. Onderzoek legt een duidelijk verband tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstand en laaggeletterdheid. Lezen en voorlezen heeft tal van voordelen: het prikkelt de fantasie, vergroot de woordenschat en draagt bij tot taalgevoel en taalbegrip. Goed kunnen lezen is een must voor de leerprestaties van kinderen op school. Maar voor een groeiend aantal kinderen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid.  Leesbevordering is broodnodig. Samen met de scholen en kinderopvanginitiatieven zet de Pedagogische Begeleidingsdienst hierop in. In de Muide ontbrak er een aantrekkelijke plek waar kinderen, ouders en scholen uit de buurt kunnen langskomen om te lezen of om boeken te ontlenen. Dankzij het partnerschap van de Brede School Muide ? Meulestede ? Afrikalaan kon schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd de gloednieuwe kinderbibliotheek De Boekenspiegel openen. 

Schepen Decruynaere: "Deze bib is een prima voorbeeld van hoe de Brede School een brede   leer- en leefomgeving creëert. Zowel voor kinderen in hun vrije tijd als voor schoolkinderen. Mede dankzij de samenwerking met het Lokaal Diensten Centrum De Waterspiegel en de bibliotheek is een droom werkelijkheid geworden."

De Boekenspiegel, in het lokaal van het Dienstencentrum van het OCMW Gent, Meulesteedsesteenweg 510, te Gent.