04 jun 2016

Brugfiguren bewijzen hun waarde

Op donderdag 2 juni 2016 nam schepen van Onderwijs het openingswoord op de Slotconferentie BIEM (Brugfigurenproject intraEuropese migratie) .

"Uit de hier gepresenteerde evaluatie bleek duidelijk dat de brugfiguren goed werk leveren" - Elke Decruynaere

Elke Gentse school werkt rond ouderbetrokkenheid, maar gezien de vele maatschappelijke uitdagingen is dit niet altijd evident. Daarom ondersteunt Stad Gent de scholen met het inzetten van brugfiguren.

"Niet verbazend voor iedereen die ze kent, maar wel een belangrijke erkenning. De brugfiguren slagen erin om de meest kwetsbare ouders te bereiken en hen sterker te maken. Ze betrekken scholen en hun teams, ze brengen een verandering op gang en ze betrekken de buurt bij de school en omgekeerd. Het is een project van grote waarde!" - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent

Toen er enkele jaren geleden opmerkelijk meer inwoners van nieuwe Europese landen naar Gent migreerden, groeiden de noden.

Om daaraan tegemoet te komen werd in 2012 het BIEM-project opgestart.

Vier extra brugfiguren werkten drie schooljaren lang in zes scholen rond ouderbetrokkenheid, met een specifiek focus op intra-Europese migranten, waaronder vaak Roma.

 

Meer informatie

Lees hier de Eindevaluatie van het Project 'Brugfiguren Intra-Europese Migratie' (BIEM)