22 nov 2018

Brugfiguren cruciaal voor tevredenheid ouders over scholen: “Project met steun van Vlaamse overheid uitbreiden naar alle Gentse scholen”

Het Laatste Nieuws - Yannick De Spiegeleir

Uit een recente oudertevredenheidsmeting die het Onderwijscentrum Gent uitvoerde bij Gentse basisscholen met een brugfiguur, blijkt dat maar liefst 96 procent van de ouders tevreden is over de samenwerking tussen ouders en school. Schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) pleit voor een uitbreiding naar alle Gentse scholen. “De Vlaamse overheid moet de ondersteuning opnemen in de basisfinanciering van scholen”, roept ze op.

In het Gentse basis- en secundair onderwijs versterken brugfiguren het contact tussen ouders en het schoolteam. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen betere leer- en ontwikkelingskansen krijgen als ouders nauwer betrokken worden bij de schoolwerking. Om de effectiviteit van brugfiguren op basisscholen te meten, lanceerde de stad een bevraging.

In totaal namen 40 vestigingen van 29 Gentse basisscholen met een brugfiguur, uit alle netten, deel aan de bevraging. Onderzoeker Orhan Agirdag (KU Leuven) analyseerde de resultaten en maakte een rapport op basis van metingen in de periodes 2011-2013 en 2015-2018. In totaal leverde dat een respons op van 9.434 ouders.

De meeste ouders zijn tevreden tot zeer tevreden van hun school (96 procent), slechts een kleine minderheid van de ouders is ontevreden (4 procent). Opmerkelijk is dat de score significant hoger lag bij ouders van scholen die in een breed samenwerkingsverband zitten. Dat betekent dat een school ook buiten de schooluren wordt opengesteld voor kinderen en verenigingen uit de buurt.

Helft van basisscholen

De bevraging is een initiatief van het Onderwijscentrum van de stad Gent, dat ouderbetrokkenheid als een van zijn belangrijkste thema’s naar voren schuift. In de scholen met de hoogste nood wordt een brugfiguur ingezet. Ongeveer de helft van de Gentse basisscholen beschikt over een brugfiguur. Ook in het secundair onderwijs loopt een succesvol proefproject met brugfiguren.

“Als schepen van onderwijs heb ik het aantal brugfiguren de afgelopen jaren uitgebreid naar meer scholen én het secundair onderwijs. Of er nog brugfiguren moeten bijkomen, is een beslissing van het toekomstig bestuur”, zegt Elke Decruynaere (Groen).

Al neemt ze zelf een duidelijk standpunt richting de Vlaamse overheid. “Eigenlijk zouden brugfiguren in de basisfinanciering van basisscholen moeten zitten. Uit gegevens van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat het basisonderwijs in Vlaanderen momenteel ondergefinancierd is. Vlaanderen maakt echter plannen om dit bij te passen. Dat zou het mogelijk moeten maken dat elke school een beroep kan doen op brugfiguren, ook buiten Gent.”

 

Lees hier het volledig artikel op de website van Het Laatste Nieuws

 

Meer informatie

Brugfiguren Onderwijscentrum Gent