09 mrt 2017

Bruggen slaan tussen ouders en scholen

Brugfiguren verbeteren de communicatie tussen scholen en ouders. En het is een succesverhaal, nu al 20 jaar lang. Met veel erkenning en waardering van de Stad.

'Een brugfiguur betekent de wereld voor ons'

Een brugfiguur betekent een extra paar helpende handen voor de school en voor ouders een vertrouwenspersoon. Brugfiguren zorgen dat alle ouders op oudercontact geraken, doen huisbezoeken en bemiddelen bij moeilijkheden.

Interculturele communicatie is het vertrekpunt, maar in de praktijk werken de brugfiguren voor alle kinderen.

Wat begon met een handvol medewerkers groeide uit tot een volwaardig team. Dankzij een recente uitbreiding werken nu niet minder dan 41 Gentse basisscholen en acht secundaire scholen met een brugfiguur. Dat is uniek in Vlaanderen.

Sinds kort zijn alle brugfiguren in dienst van de Stad Gent. Dat zorgt voor meer werkzekerheid en betere werkvoorwaarden. Het vermindert ook de planlast voor de scholen. Voor de brugfiguren is het een verdiende erkenning, voor de verschillende onderwijsnetten een blijk van vertrouwen.

De Stad Gent werkt al langer goed samen met alle onderwijsnetten: zowel met het katholiek als met het officieel onderwijs, stedelijk, provinciaal of gemeenschapsonderwijs, en met de onafhankelijke scholen. Elders kijkt men met grote ogen naar de samenwerking van de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding. Vanuit eenheid in verscheidenheid gaan we voor een gezamenlijk
doel: voor alle kinderen en jongeren in Gent het beste onderwijs bieden.

 

Meer informatie

Brugfiguren Onderwijscentrum Gent