11 jun 2015

Brugprojecten in de bloemetjes

Elke Decruynaere ? 11 juni 2015 - attestuitreiking leerlingen Brugproject   Jongeren die kiezen voor deeltijds onderwijs kunnen in Gent terecht in twee centra, nl. in het Centrum voor Leren en Werken en in De Rotonde. Momenteel zijn er 612 leerlingen ingeschreven in het Gentse deeltijds onderwijs.

Voor die jongeren waarvoor de werkcomponent bij een reguliere werkgever nog een stap te vroeg is, bestaan er - naast andere trajecten - brugprojecten. Maar liefst 180 leerlingen volgden dit schooljaar een brugproject, samen goed voor 33.000 werkuren. Om dit mogelijk te maken werken de toeleiders samen met meer dan 40 organisaties . Zij stelden hun werkvloer en hun ervaren medewerkers ter beschikking om een jongere een tijdlang te begeleiden op hun werkvloer.

Schepen Elke Decruynaere: "Deze werkvloerbegeleiders verrichten prachtig werk: het zijn zij die de jongeren coachen op de werkvloer, hen een stiel bijbrengen, de jongere terugfluiten als het nodig is, maar ook sterk bevestigen als ze het goed doen."