09 nov 2013

Budgetakkoord en meerjarenplan Gent 2014-2019

Met dit meerjarenplan maken we het verhaal 'Samen Gentenaar' echt waar. Groen is tevreden met het akkoord en de sociale en duurzame investeringen. De dienstverlening blijft op peil en wordt waar nodig versterkt. We besparen verstandig zonder naakte ontslagen en zonder het sociale middenveld te treffen. We gaan zuinig om met de beschikbare middelen en halen extra inkomsten uit het verhogen van gerichte lokale belastingen zoals die op de banken en logische indexeringen van retributies, maar we ontzien hierbij de laagste inkomens.  Gent kiest resoluut voor sociale en ecologische prioriteiten en investeert 465 miljoen in wonen, scholen, fietspaden en klimaatneutrale stad.

 

We blijven gaan voor een plaats voor elk kind op school en de kinderopvang. Daarvoor kloppen we ook aan bij de Vlaamse Regering. Dit meerjarenplan voorziet alvast in 88 miljoen euro investeringen in bestaande schoolgebouwen en in 1700 bijkomende plaatsen. We realiseren 220 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Dat is niet enkel goed voor 17,6 miljoen investeringen in gebouwen maar ook voor bijkomend personeel. Ook daar maakt dit stadsbestuur inhoudelijke keuzes. Ondanks het niet volledig vervangen van personeelsleden die op penisoen gaan komt er netto personeel bij in de kinderopvang en onderwijs.

De brede schoolwerking breidt uit met Gentbrugge en Rabot en er worden meer netoverschrijdende brugfiguren ingezet om de werking van onze scholen te versterken en het sociaal steunfonds dat inzet op armoede stijgt met 60%.

We trekken voluit de kaart van het lokaal jeugdwerk en investeren 7,3 miljoen euro in jeugdlokalen en 2,2 miljoen euro in basistoelagen voor jeugdwerkinitiatieven. De kindsecretaris waakt erover dat Gent zijn engagement van kindvriendelijke stad waarmaakt en komt op voor de belangen van kinderen en jongeren. Op het jeugdwelzijnswerk voor de meest kwetsbare jongeren wordt niet bespaard. Vzw Jong en Habbekrats krijgen samen jaarlijks 2,3 miljoen euro.

We voorzien 17 miljoen euro om Gentenaars en Gentse bedrijven te begeleiden in de transitie naar klimaatneutraliteit. Dit houdt de productie van lokale hernieuwbare energie in, maar ook de aanpak van energiearmoede, het verduurzamen van het voedselsysteem en het energiezuinig maken van gebouwen en woningen.

We bouwen Gent verder uit als fietsstad en verbreden de dynamiek rond fietsen. Daarin speelt het Huis van de Fiets een grote rol. Voor meer en betere fietspaden en om de fietsinfrastructuur te verbeteren voorzien we 15 miljoen euro. We kiezen resoluut voor duurzame vormen van mobiliteit, zoals tramlijnen, een stadsdistributiecentrum en fiets- en autodelen.

We investeren meer in de kwaliteit van het openbaar domein en voorzien 4 miljoen euro extra per jaar voor onderhoud van wegen en voetpaden, de aanleg van pleinen, het wegwerken van zwarte verkeerspunten en voor veiligere schoolomgevingen. Onder meer Oostakker en Drongen krijgen een heraangelegd dorpsplein.

Gent neemt armoedebestrijding serieus en geeft 10 miljoen extra aan OCMW en laat de steun aan het Gentse sociaal middenveld niet vallen.

 

Er is duidelijk gekozen voor én nieuw én groen beleid. Belangrijk is dat we onze coalitiepartners sp.a en Open VLD hebben kunnen overtuigen van de noodzaak hiervan, én ze hebben kunnen meekrijgen in dit verhaal. Samen gaan we voor een warme, sociale en ecologische stad. Een stad waar het goed is om te leven, wonen, werken of naar school te gaan voor alle Gentenaars.