17 sep 2020

Gent zet verder in op buiten slapen in kinderopvang na goede onderzoeksresultaten

Slapen in open lucht wint aan terrein in de Gentse kinderopvang. In opdracht van de Stad Gent heeft Universiteit Gent daarom de luchtkwaliteit onderzocht op verschillende Gentse opvanglocaties. De resultaten van het onderzoek zijn positief: verschillen tussen kinderopvanglocaties onderling en seizoenen zijn minimaal en de ligging bleek amper effect te hebben op de resultaten. Op geen enkele kinderopvanglocatie werden overschrijdingen van de huidige Vlaamse normen op het vlak van buitens - en binnenluchtkwaliteit vastgesteld. Nu activiteiten in open lucht aan belang winnen in deze corona-tijden, is dat een geruststellende boodschap.

Internationaal zijn de ervaringen met buiten slapen positief. Ook bij ons stijgt zowel vanuit de kinderopvanglocaties als vanuit de ouders de vraag naar buiten slapen in de kinderopvang. Daarom heeft Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit op verschillende opvanglocaties. Via twee meetcampagnes is de luchtkwaliteit gemeten in en rond 12 geselecteerde kinderopvanglocaties van de Stad.

De ervaringen van kinderbegeleiders leren ons dat de kinderen buiten beter slapen, ze minder snel ziek zijn en ze meer ontspannen en tevreden wakker worden. Maar er waren zorgen over de luchtkwaliteit. Met dit onderzoek kunnen de kinderopvanglocaties en ouders met een gerust hart hun kindje buiten te slapen leggen als ze daarvoor kiezen. In deze corona-tijden is dat een welgekomen boodschap - Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding Gent.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat er geen contra-indicaties zijn voor het buiten slapen. Ook in de specifieke buitenslaaphuisjes staan de metingen het buiten slapen niet in de weg. Daarnaast is ook de binnenluchtkwaliteit van de kinderopvanglocaties goed. Onder andere de concentratie aan stikstofdioxide werd tijdens de meetcampagnes opgevolgd. Die bleef op alle opvanglocaties ruimschoots onder de huidige grenswaarde van 40µg/m³ in zowel de binnen- als buitenlucht van de opvanglocaties. Verschillen tussen seizoenen en kinderopvanglocaties onderling zijn minimaal en de ligging bleek amper of geen effect te hebben op de resultaten.

 

Door de positieve resultaten van dit onderzoek zet de Stad Gent verder in op het buiten slapen, voor locaties en ouders die daarvoor kiezen. De Stad gaat - in samenwerking met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) - verder aan de slag met de opmaak van een gids rond buiten slapen, die verwacht wordt in het voorjaar van 2021. Gezinnen en kinderopvanglocaties kunnen nadien samen de keuze maken of ze al dan niet de stap zetten naar het buiten slapen.

Over het onderzoek

Universiteit Gent had binnen dit onderzoek drie meetcampagnes gepland. Twee daarvan zijn uitgevoerd in september 2019 en januari 2020. De derde meetcampagne, gepland in maart 2020, is niet uitgevoerd door de corona-maatregelen. De meetcampagnes werden uitgevoerd in en rond 12 opvanglocaties van de Stad Gent, zowel binnen als buiten de R40, van Muide tot Sint-Amandsberg en regio UZ Gent.

In kinderopvanglocaties waar wordt buiten geslapen of waar interesse is om buiten slapen op korte termijn te installeren, is gemeten en geëvalueerd op basis van chemische multi-component analyse van 47 Vluchtige Organische Stoffen (VOS/VOC's), Stikstofdioxide (NO2), Zwaveldioxide (SO2) en Ozon (O3). Daarbij wordt per stof een concentratieniveau bepaald om zo een zeer nauwkeurig beeld te verkrijgen van de samenstelling van de lucht. Ook in de specifieke buitenslaaphuisjes zijn metingen verricht. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend, met het vermeldde positieve resultaat.

De Stad Gent zet de samenwerking met Universiteit Gent verder waarbij ook zal ingegaan worden op welke specifieke bronnen, zoals poetsproducten, verf, etc, het binnenluchtmilieu beïnvloeden.