01 jun 2013

Burgemeester Termont beloont leerlingen van KTA MoBi met professionele attitude

- 01 juni 2013 www.gentblogt.be reikte op 31 mei om 19 uur de eerste SODA-attesten uit. 135, leerlingen van 500, die goed scoorden op Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude behaalden een extra attest. Simon Mensaert, leerkracht mechanica aan het KTA MoBi bedacht het concept. Hij stelde vast dat we vooral probeerden ongewenst gedrag te sanctioneren. Hij stelde het SODA-attest voor om leerlingen die gewenst gedrag vertonen te belonen en dus extra te motiveren tot het aanleren van een professionele attitude. KTA MoBi is onmiddellijk op de kar gesprongen om het SODA-attest verder te ontwikkelen.

Het Koninklijk Technisch Atheneum MoBi

De Gentse burgemeester Termont reikte de attesten uit en ook schepen van Onderwijs Decruynaere is het idee genegen. Daarenboven is de bedrijfswereld laaiend enthousiast. Tal van interimkantoren waren aanwezig om de SODA-jongeren (vakantie)werk te bezorgen.