04 dec 2015

Gent krijgt een centraal loket voor kinderopvang

De Standaard - 04 december 2015 - Annelies Rutten

Vanaf september is het gedaan met rondbellen om een plek te vinden in een kinderdagverblijf of bij een onthaalgezin in Gent. Aanstaande ouders zullen terechtkunnen bij één centraal loket.Welke onthaalouder of crèche heeft een plekje voor mijn baby? Veel aanstaande ouders hebben een uitgebreide en vaak frustrerende belronde achter de rug voor ze hun kind ergens kunnen inschrijven.

De stad Gent wil daar iets aan doen. In 2006 werd Tinkelbel opgericht, een centraal aanmeldpunt voor de stedelijke opvangvoorzieningen. Andere opvanginitiatieven, zoals zelfstandige crèches of onthaalgezinnen, konden zich ook aansluiten, maar slechts een derde deed dat.

De stad had al langer plannen om een breder systeem uit te werken, maar die gingen in de koelkast toen de Vlaamse overheid liet weten dat ook op Vlaams niveau aan een systeem gewerkt werd. "Er waren budgetten aangekondigd. Voor we zelf doorgingen, wilden we weten of er op Vlaams niveau iets uit de bus zou komen", zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere.

Vorig jaar kwam dan het nieuws dat de proefprojecten niet goed waren verlopen en er niet één systeem voor alle Vlaamse gemeenten zou komen. "Nu nemen we zelf weer het heft in eigen handen", zegt Decruynaere. "Wat op Vlaams niveau niet gelukt is, willen we als stad toch zelf proberen."

Zelf kiezen

In januari gaat een personeelslid aan de slag, die alle opvanginitiatieven zal benaderen. In september moet het lokaal loket kinderopvang operationeel zijn. Ouders die opvang zoeken, dienen bij het centraal loket een aanvraag in. Ze zullen een overzicht krijgen van opvanginitiatieven in hun buurt die ruimte hebben voor hun kindje. "Iedereen wint erbij", zegt Decruynaere. "De ouders, omdat die hun frustrerende zoektocht niet meer moeten voeren. De opvanginitiatieven, omdat ze minder telefoons zullen krijgen. En wij als overheid, omdat de reële opvangnood veel beter in kaart kan worden gebracht. Om zeker te zijn, schrijven ouders zich nu soms op diverse plaatsen in."

Belangrijk: ouders behouden de vrijheid om zelf de uiteindelijke keuze te maken.

Annelies Rutten
Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Lees het volledig artikel op de website van de Standaard