13 nov 2015

Child Friendly Cities - Breda

Vrijdag 6 november was schepen van Jeugd te gast op de netwerkbijeenkomst Child Friendly Cities, op uitnodiging van de Gemeente Breda, de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).Elke Decruynaere

Het doel van de bijeenkomst was een uitwisseling over jeugdbeleid voor beleidsmakers en ambtenaren uit Vlaamse en Nederlandse gemeenten.

 

Onder het motto: 'Verbeter de stad, begin bij het kind' stond de regierol van de lokale overheid centraal. Kind- en jeugdvriendelijk beleid ontwikkelen is één ding, maar hoe krijgt dat vorm in de praktijk?

Buiten het feit dat onze noorderburen een besparing  'een korting' noemen en andere taalverschillen, zitten we met dezelfde ambities en uitdagingen: een kader creëren waarbij onze kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een kind- en jeugdvriendelijke stad.

De studiedag vond plaats in aanloop naar de Europese conferentie Child in the City in Gent in november 2016. "Gent is gaststad voor deze internationale conferentie. Ik ben ervan overtuigd dat dit internationaal congres iedereen zal inspireren met creatieve ideeën en zal helpen om de ambitie van een kindvriendelijk beleid", besluit Elke Decruynaere.