27 jun 2014

Clandestiene parking en braakliggend terrein wordt Speelgroen voor de buurt

Elke Decruynaere ? opening Speelgroen Drongen - 27 juni 2014 Afgelopen vrijdag opende schepen , samen met schepen Balthazar "Speelgroen Lage Lakendreef". Een stuk braakliggend terrein en clandestiene parking werd er omgetoverd tot speelgroen voor de buurt. Het terrein is eigendom van de vzw Parochiale Werken en werd gebruikt door enkele jeugdverenigingen. De Stad sloot hiervoor een overeenkomst af met de vzw om het terrein in te richten tot avontuurlijk speelterrein en open te stellen voor de buurt. Schepen van Jeugd

DecruynaereElke Decruynaere: "Tuinen zijn er genoeg in Drongen, maar kinderen en jongeren misten plaats om samen te spelen. We kregen verschillende vragen naar meer openbaar speelgroen in Drongen en zochten al een tijdje naar opportuniteiten hiervoor. Eind 2012 kreeg de Jeugddienst de vraag van vijf Drongense jeugdverenigingen naar inhoudelijke ondersteuning bij de heraanleg van hun terrein. We grepen deze kans om een stap verder te gaan en het terrein toegankelijk te maken voor de buurt". Het is de eerste keer dat Gentenaars en het stadsbestuur samenwerken in een pilootproject om meer speelruimte te creëren in de stad.