04 feb 2021

Gentse CLB-arts op gesprek bij Koningin Mathilde

Het vele werk en de verantwoordelijkheden die de CLB’s in de coronacrisis opnemen, zijn ook het koninklijk paleis niet ontgaan. Sinds de nieuwe teststrategie in onderwijs draaien de CLB’s bovendien opnieuw dubbele shiften. Naar aanleiding van de dag van de CLB-medewerker op 4 februari ging HM Koningin Mathilde in gesprek met 3 medewerkers.

 

Een mooie erkenning van het paleis, voor de CLB-artsen en medewerkers die momenteel in de frontlinie staan van de corona-crisis. Dat het aantal corona-besmettingen bij de schoolgaande jeugd de afgelopen weken gestegen zijn, is geweten. Dat de contacttracing op school gebeurt door CLB-artsen en medewerkers is misschien minder bekend.

In de herfst trokken de CLB's al aan de alarmbel dat hun reguliere werk in het gedrang kwam door de grote bijkomende taak van de contacttracing. Vlaanderen kwam toen over de brug met extra budget.

Maar het werk is de afgelopen week opnieuw verdubbeld. Door de gewijzigde teststrategie die in het onderwijs van kracht is sinds 25 januari ging het aantal afgenomen testen bij schoolgaande kinderen en leerkrachten maal twee.

“De CLB-medewerkers zijn helden in de strijd tegen corona in onze scholen. Ze spelen een cruciale rol in het in kaart brengen en indijken van de verspreiding van het virus. Naast hun gewone werk, houden ze in deze crisis achter de schermen de scholen mee open.”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Het is dus goed om vandaag alle CLB-medewerkers in de bloemetjes te zetten en hen te bedanken, zoals ook gebeurde in dit gesprek met het paleis. Vanuit Gent nam iCLB-coördinator en arts Belkacem Aggoune deel aan het gesprek. Ook hij staat 's avonds en in het weekend klaar voor de contacttracing. Over de inhoud van het gesprek mag niet worden gecommuniceerd, maar in een communicatie laten de aanwezigen weten dat 'Hare Majesteit veel aandacht had voor verbinding, en dat dat precies is wat de CLB’s maximaal willen realiseren.'

Wat doet het CLB

Een pak kinderen en jongeren hebben het vandaag moeilijk. Omdat ze niet kunnen afspreken met vrienden, omdat het niet evident is afstandsles te volgen, omdat zoveel thuis zitten niet gemakkelijk is, … CLB’ers in heel Vlaanderen blijven zich onverminderd inzetten:

  • Ze zoeken manieren om binnen de contactbeperkingen die de maatregelen met zich meebrengen, toch aanklampend te werken bij leerlingen in precaire situaties.
  • Het CLB is via de scholen vlot bereikbaar voor bvb traumabegeleiding of doorverwijzing naar de integrale jeugdzorg. ^
  • Ze staan in voor de vaccinatieprogramma's op scholen.
  • Ze trachten de zorgvragen waar leerlingen en ouders mee zitten maximaal te blijven opnemen en leerlingen met specifieke noden aan de nodige ondersteuning te helpen. De lockdown en de impact van Corona maatregelen laten zich ook voelen op deze werkingen van het CLB gezien de leerachterstand, het aantal meldingen van verontrustende situaties en de verhoogde zorg voor het mentaal welbevinden van leerlingen.

Wat is het CLB

Twintig jaar geleden werd met een fusie van het toenmalige PMS (psycho-medisch-sociaal centrum) en MST (medisch school toezicht) het CLB opgericht. Nu, anno 2021, zetten de CLB-medewerkers meer dan ooit zich met z'n allen in om leerlingen te helpen en scholen bij te staan om door deze periode heen te geraken. Op 4 februari organiseren alle CLB-netten dan ook de Dag van de CLB-medewerker.