29 mrt 2018

Code City leert 3.250 kinderen uit 72 Gentse basisscholen coderen tijdens een CodeUur

Tussen februari en mei 2018 geeft Code City in 72 Gentse basisscholen codeerlessen onder de naam CodeUren. In totaal zullen meer dan 3.250 leerlingen uit de laatste graad van het Gentse basisonderwijs een CodeUur volgen. Deze grote respons toont aan dat de Gentse lagere scholen sterke interesse hebben in de uitbouw van STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Diversiteit, muzikale talentontwikkeling, inzetten op de skills van de 21ste eeuw, ... Leerkrachten moeten vandaag van alle markten thuis zijn. Ze zijn daarbij zelf vragende partij voor praktische ondersteuning en concrete tools. Dat is net wat Code City hen aanreikt. Dit project geeft 350 leerkrachten de kans om via een workshop kennis te maken met de vele laagdrempelige codeeractiviteiten die beschikbaar zijn voor het basisonderwijs en laat hen toe om hun eigen digitale skills verder te ontwikkelen.

Code City is een project van Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Digipolis en de Stad Gent, in samenwerking met Onderwijscentrum Gent en Fyxxi.

Code City


Voor het project Code City trekken meer dan 70 vrijwilligers naar de Gentse basisscholen met een CodeUur op maat van 10 tot 12 jarigen. Tijdens dat uur spelen de leerlingen een spel in een Minecraft-wereld waarbij ze een eenvoudige codeertaal gebruiken. Zo leren ze spelenderwijs de basis van programmeren. Daarnaast mogen vijf leerkrachten van elke school gratis deelnemen aan de workshop 'hoe STEM inzetten in de klas' van Fyxxi.

 

De CodeUren werden ontwikkeld door Code.org, een organisatie die zich inzet om kinderen van over de hele wereld de basis mee te geven van programmeren en de logica achter computerprogramma’s.

Leren coderen is kinderen voorbereiden op de toekomst


Door te programmeren, leren de kinderen computationeel denken. Dit is een vaardigheid die in onze huidige digitale wereld steeds belangrijker wordt. De leerlingen leren hoe een complex probleem op een logische manier kan worden opgelost en welke manier daarbij de efficiëntste is.

 

Coderen en computationeel denken zijn vaardigheden die nu al in veel jobs noodzakelijk zijn, zowel in ICT als in andere sectoren. In de toekomst zal dat voor 9 op de 10 jobs het geval zijn. Computationele vaardigheden bieden ook voordelen buiten de ICT-sector. Complexe problemen oplossen en logisch denken worden voor meer en meer jobs cruciale vaardigheden.

'Met Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van de Stad Gent, zetten we allerlei projecten op om elke Gentenaar, jong of oud, arm of rijk… mee te krijgen in de digitale wereld. Met het project Code City bereiden we de kinderen voor op de digitale toekomst.' Martine De Regge, schepen bevoegd voor ICT-beleid


Groot enthousiasme


Het enthousiasme voor Code City blijkt uit het hoge aantal inschrijvingen en de positieve reacties van de Gentse basisscholen. De scholen zetten coderen en digitale vaardigheden steeds vaker op het menu.

Tijdens het project zullen maar liefst 3.250 Gentse leerlingen deelnemen aan een CodeUur. In de klassen die al deelnamen, zijn de leerlingen en de leerkrachten laaiend enthousiast. De leerlingen zijn vragende partij voor meer codeeractiviteiten op school. Ook voor hun leerkrachten was het CodeUur een positieve ervaring.

Code City helpt de leekrachten om STEM-activiteiten te betrekken in hun lessen. Per school kunnen vijf leerkrachten extra vorming volgen over het thema. En dat slaat aan: 350 leerkrachten van het Gentse basisonderwijs zullen de workshop ‘hoe STEM inzetten in de klas’ volgen. 

Bezoek de website van Code City

'Naschools komen al heel wat kinderen in contact met programmeren en coderen. Kinderen uit kansengroepen én meisjes vinden veel minder gemakkelijk hun weg naar STEM-activiteiten. Via het onderwijs kunnen we aan die drempels werken. In het Stedelijk Onderwijs nemen we onze voortrekkersrol op en is STEM een belangrijke pedagogische pijler om leerkrachten te versterken. En met dit project zullen niet minder dan 3.250 leerlingen proeven van programmeren. De nascholing voor leerkrachten laat hen toe om hun talenten te ontdekken, hun leerlingen te prikkelen, en onderzoekend en ondernemend leren te stimuleren.’ Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs


Partners

  • Code City wordt gerealiseerd door Digitaal.Talent@Gent, Onderwijscentrum Gent en Fyxxi.
  • Digitaal.Talent@Gent is de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis, met als doel elke Gentenaar mee te krijgen in de digitale wereld.
  • Fyxxi organiseert workshops en opleidingen rond ICT-tools voor STEM-onderwijs.
  • Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen, jongeren, ouders, onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren zich maximaal kunnen ontplooien om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

 

Lees het volledig artikel op de website van stad Gent