15 jan 2021

Proefproject sneltesten voor het eerst in werking

De CLB’s en het kernteam onderwijs blijven de corona-impact in het Gentse onderwijs nauwgezet opgevolgen. De voorbije week werd in 1 Gentse basisschool een clusterbesmetting vastgesteld. De hele klas werd getest via het proefproject “sneltesten in onderwijs”. Dat was de eerste keer dat dit proefproject op schaal van een volledige klas werd ingezet.

In Gent lopen 57.000 leerlingen school en werken 9.100 personeelsleden in het onderwijs. In de periode van 30 december tot 6 januari werden er 3 positief gesteste leerlingen gemeld in het basisonderwijs en 5 in het secundair onderwijs. Voor de personeelsleden waren er geen positieve meldingen in het basisonderwijs en 2 in het secundair onderwijs. Deze cijfers zijn deels toe te schrijven aan het feit dat er in deze periode 4 vakantiedagen vielen en slechts 3 schooldagen (nl 4-6 januari).

“Intussen weten we dat de cijfers in de scholen de algemene evolutie volgen, ze gaan mee naar omhoog als dat in de stad ook gebeurt. Dat is niet onlogisch nadat de schoolpoorten 2 weken gesloten bleven. Maar het is zaak de cijfers onder controle te houden. Goed en voldoende (snel)testen en het respecteren van de quarantaine zijn daarvoor superbelangrijk.”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De afgelopen week (6-13 januari 2021) legden er 13 leerlingen en 23 leerlingen een positieve test af. Onder deze meldingen werd slechts 1 cluster vastgesteld, nl in een basisschool. Een cluster doet zich voor wanneer er meerdere positieve testen zijn die potentieel met elkaar te maken hebben. Voor deze groep werd voor het eerst op schaal van een klas beroep gedaan op het proefproject rond de sneltesten. De hoog-risicocontacten van deze klasgroep werden getest. Daarbij werd nog één extra besmetting vastgesteld.

Bij de personeelsleden in het basisonderwijs werden deze week 3 positieve testen afgelegd en ook bij leerkrachten in het secundair waren er 3 meldingen. In totaal (leerlingen en personeelsleden) waren 13 basisscholen en 16 secundaire scholen betrokken. Deze week zijn er 140 leerlingen en 16 personeelsleden in quarantaine. Dit betreft de quarantaines die de CLB’s opleggen in de context van de contacttracing, de verplichte quarantaine na terugkeer uit rode zone zit hier niet in vervat.

De redenen waarom leerlingen zich laten testen zijn in het basis-en secundair onderwijs vooral een hoog-risico contact binnen het gezin (50%) of buiten het gezin/school, of ook wegens klachten die compatibel zijn met covid (25à30%). Voor de hoger onderwijsinstellingen werden in de periode van 6-13 januari 15 positieve testen gemeld bij studenten en 3 bij personeelsleden. Van deze besmettingen werd gemeld dat ze werden opgelopen in familieverband.