20 feb 2016

Crevits geeft subsidie aan Gents basisonderwijs

De Standaard  - 20 februari 2016 - Johan Dillen De komende drie jaar, 2016 inbegrepen, pompt minister Crevits 120 miljoen euro in het basisonderwijs. Dat is budget om extra klassen en scholen te bouwen. Gent krijgt dit jaar nog 2,5 miljoen euro, in 2017 drie miljoen en in 2018 3,5 miljoen euro. Daarmee moet een tekort van achthonderd plaatsen kunnen worden weggewerkt."Dat is ook net het tekort dat we tegen 2020 verwachten, dus in principe moet dat volstaan om het tekort in het Gentse basisonderwijs weg te werken", zegt schepen

Decruynaere.

Karig bedeeld

Opvallend is dat Gent op het eerste gezicht wat karig lijkt bedeeld. Antwerpen bijvoorbeeld krijgt over dezelfde periode 43 miljoen euro om 7.600 plaatsen te creëren, Brussel dertig miljoen euro voor 2.859 plaatsen in de schoolbanken. Gent krijgt maar net iets meer dan Schoten of Sint-Niklaas. "Ik geef daar geen commentaar op, ik ga ervan uit dat de verdeling van de middelen op een correcte manier verloopt."

Toch maakt Decruynaere zich zorgen, over het secundair onderwijs meer bepaald. "Ik zou graag zien dat de Vlaamse regering ook werk maakt van het plaatstekort dat we in het secundair onderwijs krijgen, bij ons geschat op 1.200 plaatsen. In sommige scholen kunnen we al vanaf september problemen zien, al zullen die niet van dezelfde orde zijn als het basisonderwijs. Ik maak me zorgen omdat ik weinig actie zie bij de Vlaamse regering. Er is dringend nood aan een nieuw decreet dat de inschrijvingen in het secundair regelt. Het is beter dat men daar nu werk van maakt, in plaats van te wachten tot de problemen zich ineens acuut aandienen."

"Voor het secundair kan je niet dezelfde inschrijvingsmethode hanteren als voor het basisonderwijs. Bij ons woont één kind op de twee in een secundaire school niet in Gent. Je kan dus geen afstand tot de school naar voor schuiven als criterium bij de inschrijving", zegt Decruynaere. "Ik wil het ook niet moeten meemaken dat we op een gegeven moment aan Gentse kinderen zullen moeten zeggen dat er in Gent geen plaats meer is voor hen in het secundair. De meeste scholen hebben wel nog mogelijkheden om het tekort op te vangen, maar in enkele populaire scholen is het nu al moeilijk om nog binnen te raken."

Johan Dillen
Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden