31 jan 2020

Dag van de directie

Vandaag is het de Dag van de Directeur. Een uitgelezen gelegenheid om alle schooldirecteuren van ganser harte in de bloemetjes te zetten. Want deze duizendpoten staan dag (en soms ook nacht) klaar voor hun leerlingen, leerkrachten, de ouders en de kleine en grote problemen op hun school. Ze zijn een luisterend oor, motiveren groot en klein, inspireren, trancheren, … Daarom vind ik het heel belangrijk om hulde te brengen aan de directeuren en hen te bedanken. Maar het is even noodzakelijk om te blijven pleiten voor een goeie omkadering voor de directies.

 

Ik hoor getuigenissen van directeuren die inspringen in de refter, op de werf, op schooluitstap en ook in de klas. Ik praat met directeuren die moeite hebben om alle bordjes in de lucht te houden, geëngageerde mensen die het niet trekken.

Een van de groeiende uitdagingen voor de directies is het lerarentekort. De job van de directeur is geen 9-to-5 aangelegenheid, maar als het lerarenkorps niet voltallig is en er moet ingesprongen of verschoven worden, dan wordt het wel erg spannend.

Ik heb me geëngageerd om me, met de hefbomen die we hebben als lokaal bestuur, nog meer in te zetten om onze Gentse leerkrachten en directeuren te ondersteunen. Gent heeft budget vrijgemaakt voor deze omkadering en we zijn volop in gesprek met de scholen en de lerarenopleidingen over hoe we dat het beste doen. We willen reëel zorgen voor meer leerkrachten op de vloer en we willen onze leerkrachten concreet ondersteunen. Het Onderwijscentrum Gent en het team ‘Leraar in Gent’ zullen de volgende jaren volop inzetten op concrete ondersteuning van de leerkrachten.

In aanloop naar de verdere uitwerking, staan alvast enkele concrete events op de agenda. In mei wordt een onderwijsbeurs ingericht, waar we het onderwijs willen voorstellen aan een breed publiek, om ze te enthousiasmeren de stap naar de klasvloer te zetten. Ook de tweede editie van het Onderwijsterras staat in de steigers: een bijeenkomst waarop directeuren en leerkrachten hun netwerk verstevigen.

We kunnen het natuurlijk niet alleen doen. Ook Vlaanderen moet een duit in het onderwijszakje doen. Er zijn dringend moedige beslissingen nodig in het loopbaandebat en rond het statuut van bijvoorbeeld de zij-instromers. Wij trekken bij Vlaanderen aan de alarmbel, want de scholen hebben wel degelijk een probleem. Langdurige tekorten van leerkrachten of uitvallende directies zijn logischerwijs nefast voor de onderwijskwaliteit, die we allen 100% nastreven!

 

De directies en leerkrachten moeten weten dat we hun zaak aanpakken op lokaal niveau en bepleiten op Vlaams niveau. Actie is nodig, om de tekorten die er vandaag al zijn, niet groter te laten worden.

Maar gelukkig is niet alles te herleiden tot deze uitdagingen. De realisaties van de leerlingen, de projecten van de leerkrachten, de plannen die lukken, het bouwen aan de toekomst, ... De mooiste job van de wereld!

Aan alle directies: geniet van je dag, jullie verdienen het! Bedankt voor jullie oneindige inzet, dag in dag uit, in een steeds veranderend onderwijslandschap.