06 okt 2014

De stad: beste plek om te groeien als kind

Nooit leefden er zoveel mensen in steden. In Gent beweegt er bovendien veel. Inwoners toveren lege fabrieksloodsen ’s zomers om tot een speelparadijs voor de buurt, organiseren taart met koffie of een overdekte rommelmarkt op zondag. Je proeft hier de samenleving van morgen. Onze kinderen groeien op met taboulé, spruitjes en kefte. De toekomst is aan de stad.

Als moeder van twee weet ze hoe fijn het is om je kinderen toe te vertrouwen aan een plek waar ze kunnen ravotten.

Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere: “Deze zomer organiseerde de stad Gent voor het eerst de Pretfabriek. In het park de Rozenbroeken maakten meer dan 1.500 kinderen veel plezier. Ik zag alleen maar blije gezichten. Volgend jaar doen we dit zeker opnieuw.”


De speelpleinwerking XL is een mooie aanvulling op het aanbod van de dienst kinderopvang, de bestaande speelpleinwerkingen en allerhande kampen. Voor veel ouders is het puzzelen om voor de volle twee zomermaanden opvang te vinden. Alle kinderen verdienen een onvergetelijke vakantie. En het stopt niet na de zomer.


Het najaar is in Gent traditioneel druk op cultureel vlak:

Met OdeGand, de Cultuurmarkt, Open Monumentendag en het Filmfestival valt er elk weekend wel wat te beleven. Nieuw is de grote aandacht voor kinderen: WildeMannenWoesteWijven was de tot de verbeelding sprekende titel van een stadsfestival voor kinderen.

Kinderen zochten en vonden het kloppend hart van de stad onder de stadshal en sloegen er hun tenten op. Veertig scholen werkten een jaar lang aan een stadsstatement en overhandigden dat in het stadhuis. Daaruit blijkt dat kinderen onze droom delen over een groenere en verkeersveilige stad.

Kinderen delen onze droom over een groenere en verkeersveilige stad

Wat brengt 2015 voor kinderen?

Straks start de kindersecretaris. Dat is een nieuwe job bij de stad Gent. De kindersecretaris versterkt Gent als kindvriendelijke stad en vertolkt de stem van kinderen bij belangrijke beslissingen. Daarbij mikt het stadsbestuur op dezelfde dynamiek als bij het Gents Klimaatverbond.

Decruynaere: “Gent telt maar liefst 160 erkende jeugdverenigingen. Zij schrijven mee aan het verhaal van de kindvriendelijke stad. Hun werk waarderen en ondersteunen, zie ik als mijn kernopdracht als schepen van Jeugd.”

Gent groeit en verjongt. Hoewel de sterke stijging van het geboortecijfer is stilgevallen, ligt het aantal geboorten nog steeds een pak hoger dan tien jaar geleden. Dat stelt het stadsbestuur voor uitdagingen, maar een stad kan zich geen mooiere toekomst dromen.