11 mrt 2017

Deze Gentse scholen maken komaf met kamperende ouders

Het Nieuwsblad - 11 maart 2017 In Gent kon zaterdagvoormiddag in drie secundaire scholen telefonisch ingeschreven worden, er blijken iets meer leerlingen aangemeld dan dat er plaatsen zijn. De Gentse schepen van Onderwijs (Groen) roept Vlaanderen op om ook voor het secundair onderwijs een inschrijvingssysteem met objectieve criteria in te voeren.

 

Elke Decruynaere

Telefonisch aanmelden kon dit jaar in de Freinetmiddenschool Gent, de Steinerschool Gent en het Instituut van Gent (IVG). "Als we dat systeem niet hadden, dan zou er wellicht gekampeerd geweest zijn," zegt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere. "Er zijn voorlopig geen signalen van andere scholen waar gekampeerd zou worden."

Los van het positief gevolg voor de drie betrokken scholen, roept schepen Decruynaere minister Hilde Crevits (CD&V) op om werk te maken van een inschrijvingssysteem voor het secundair onderwijs. "Er is een parlementair initiatief voor een nieuw inschrijvingsdecreet, maar dat zit vast door een politieke discussie. Het zou beter zijn om, net als in het basisonderwijs, met criteria te werken waarbij niet alleen snelheid, toeval en al dan niet indicator of niet-indicatorleerling, ook andere criteria zoals voorkeur, afstand, pedagogisch project, enzovoort te laten meespelen. Want we moeten beseffen hoe urgent de situatie is, de leerlingenstijging die er de afgelopen jaren was in het basisonderwijs, komt nu naar het secundair onderwijs."