18 apr 2014

Digitaal inschrijven voor buitenschoolse kinderopvang

Voor het eerst zijn er digitale inschrijvingen voor de vakantieopvang van de Dienst Kinderopvang. De stedelijke opvanginitiatieven bieden een kwaliteitsvolle en uitdagende vakantiewerking tijdens de schoolvakanties.

 

'Tijdens de zomer van 2012 en 2013 bleek dat de nood aan vakantieopvang hoog was. De Dienst Kinderopvang en de Jeugddienst werkten - op basis van een omgevingsanalyse - een actieplan uit om te werken aan een behoeftedekkend vakantieaanbod voor kinderen tot 12 jaar. De digitale inschrijvingen moeten de afstemming tussen vraag en aanbod optimaliseren. Bovendien is dit een tool om jaarlijks te evalueren in welke initiatieven er nog bijkomende acties noodzakelijk zijn. Deze cijfers zetten onze vraag naar Vlaanderen kracht bij om met de broodnodige financiële middelen voor de buitenschoolse opvang en vakantiewerking over de brug te komen',

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding 

In totaal zijn er in Gent 39 Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (STIBO) en 3 Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO), goed voor zo'n 1.900 plaatsen tijdens de vakantie.

Overzicht initiatieven:

De inschrijvingen voor deze vakantiewerking verlopen vanaf nu digitaal. Dit betekent een vereenvoudiging van de inschrijving voor de ouders, minder administratie voor de begeleiders en een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

De teams in de voorzieningen staan ook klaar om de ouders te helpen bij de digitale inschrijving. Er wordt gevraagd meerdere opvanglocaties aan te duiden, zodat op zoveel mogelijk opvangvragen positief kan worden geantwoord en de beschikbare plaatsen optimaal benut worden. Iedere aanvraag wordt automatisch verwerkt volgens de voorrangsregels opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de (ST)IBO.

Kleuters krijgen voorrang omdat zij meer nood hebben aan de nestwarmte van de voorzieningen. Lagere schoolkinderen trekken er liever op uit en zoeken uitdagende activiteiten. Zij kunnen terecht bij initiatieven van de Jeugddienst, zoals de volledige dag speelpleinwerking De Pretfabriek, speelpleinwerkingen in Gentbrugge en Nieuw-Gent en activiteiten van de Sportdienst en private initiatieven.

 

Meer informatie:

Dienst Kinderopvang Stad Gent