25 apr 2014

Digitaal inschrijven buitenschoolse kinderopvang zomervakantie 2014

Wie zijn kind wil inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie kan dit voortaan digitaal doen via de website van De Dienst Kinderopvang.

 

Er wordt gevraagd meerdere opvanglocaties aan te duiden, zodat op zoveel mogelijk opvangvragen positief kan worden geantwoord en de beschikbare plaatsen optimaal benut worden.

"Tijdens de zomer van 2012 en 2013 bleek dat de nood aan vakantieopvang in Gent heel hoog is. De Dienst Kinderopvang en de Jeugddienst werkten een actieplan uit om te komen tot een behoeftedekkend vakantieaanbod voor kinderen tot 12 jaar. Deze digitale inschrijvingen kaderen binnen dit actieplan en moeten de afstemming tussen vraag en aanbod optimaliseren. Bovendien is dit een tool om jaarlijks te evalueren in welke initiatieven er nog bijkomende acties noodzakelijk zijn. Deze cijfers zetten onze vraag naar Vlaanderen kracht bij om met de broodnodige financiële middelen voor de buitenschoolse opvang en vakantiewerking over de brug te komen." 

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding en Jeugd

Inschrijven kan nog tot en met 7 mei 2014.

 

Meer informatie:

Dienst Kinderopvang Stad Gent