25 apr 2014

Digitaal inschrijven buitenschoolse kinderopvang zomervakantie

Wie zijn kind wil inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie kan dit voortaan digitaal doen via .www.gent.be/tinkelbel

Er wordt gevraagd meerdere opvanglocaties aan te duiden, zodat op zoveel mogelijk opvangvragen positief kan worden geantwoord en de beschikbare plaatsen optimaal benut worden. Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere: "Tijdens de zomer van 2012 en 2013 bleek dat de nood aan vakantieopvang in Gent heel hoog is. De Dienst Kinderopvang en de Jeugddienst werkten een actieplan uit om te komen tot een behoeftedekkend vakantieaanbod voor kinderen tot 12 jaar. Deze digitale inschrijvingen kaderen binnen dit actieplan en moeten de afstemming tussen vraag en aanbod optimaliseren. Bovendien is dit een tool om jaarlijks te evalueren in welke initiatieven er nog bijkomende acties noodzakelijk zijn. Deze cijfers zetten onze vraag naar Vlaanderen kracht bij om met de broodnodige financiële middelen voor de buitenschoolse opvang en vakantiewerking over de brug te komen." Inschrijven kan nog tot en met 7 mei 2014.