18 apr 2014

Digitaal inschrijven voor buitenschoolse kinderopvang

Voor het eerst zijn er digitale inschrijvingen voor de vakantieopvang van de Dienst Kinderopvang. De inschrijvingsperiode loopt van dinsdag 22 april tot en met woensdag 7 mei 2014 voor de inschrijvingen voor de zomervakantie 2014. De stedelijke opvanginitiatieven bieden een kwaliteitsvolle en uitdagende vakantiewerking tijdens de schoolvakanties.

 

'Tijdens de zomer van 2012 en 2013 bleek dat de nood aan vakantieopvang hoog is. De Dienst Kinderopvang en de Jeugddienst werkten, op basis van een omgevingsanalyse een actieplan uit om te werken aan een behoeftedekkend vakantieaanbod voor kinderen tot 12 jaar. Deze digitale inschrijvingen kaderen binnen dit actieplan en moeten de afstemming tussen vraag en aanbod optimaliseren. Bovendien is dit een tool om jaarlijks te evalueren in welke initiatieven er nog bijkomende acties noodzakelijk zijn. Deze cijfers zetten onze vraag naar Vlaanderen kracht bij om met de broodnodige financiële middelen voor de buitenschoolse opvang en vakantiewerking over de brug te komen',

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding 

In totaal zijn er in Gent 39 Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (STIBO) en 3 Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO), goed voor zo'n 1.900 plaatsen tijdens de vakantie. Een overzicht van de initiatieven is te vinden op de website van de Dienst Kinderopvang  Tinkelbel. De inschrijvingen voor deze vakantiewerking verlopen vanaf nu digitaal. Dit betekent een vereenvoudiging van de inschrijving voor de ouders, minder administratie voor de begeleiders en een betere afstemming tussen vraag en aanbod. De teams in de voorzieningen staan ook klaar om de ouders te helpen bij de digitale inschrijving. De digitale inschrijvingen verlopen via de website van de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent. Er wordt gevraagd meerdere opvanglocaties aan te duiden, zodat op zoveel mogelijk opvangvragen positief kan worden geantwoord en de beschikbare plaatsen optimaal benut worden. Iedere aanvraag wordt automatisch verwerkt volgens de voorrangsregels opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de (ST)IBO.

Kleuters krijgen voorrang omdat zij meer nood hebben aan de nestwarmte van de voorzieningen. Lagere schoolkinderen trekken er liever op uit en zoeken uitdagende activiteiten. Zij kunnen terecht bij initiatieven van de Jeugddienst, zoals de volledagspeelpleinwerking De Pretfabriek, speelpleinwerkingen in Gentbrugge en Nieuw-Gent en activiteiten van de Sportdienst en private initiatieven.