12 jun 2020

Driemaal is scheepsrecht

Nieuwe start in september of herexamens voor de minister? Nu starten om coronaproof schooljaar beter voor te bereiden.

De zomer geeft kansen om een doordacht en doorgesproken plan voor te bereiden voor volgend schooljaar. Het moet een plan worden met meerdere scenario’s, want Covid-19 en een mogelijke opflakkering laten zich niet exact voorspellen. Het is tijd voor doordachte keuzes en om niet langer -onder het mom van autonomie- de hete aardappel door te schuiven naar scholen en het lokale niveau.

Betrek de klasvloer vooraf

Tot twee keer toe werd in Brussel lang onderhandeld over de heropstart van de scholen, werd het “advies” breed en voorbarig gecommuniceerd om dan een week later alles om te gooien.De laatste keer ontlokte dit veel kwaadheid bij schoolteams en stuitte het op onbegrip bij leerlingen en ouders; emoties die nog nazinderen en mee zullen spelen bij de evaluatie van het nieuwe draaiboek.

Scholen en ouders vragen duidelijke scenario’s die getuigen van meer terreinkennis.

Vooral de vraag om daar de klasvloer voldoende vooraf bij te betrekken is groot. Dat er werd afgeklopt dat in lokalen van 88m² 20 leerlingen les mochten krijgen, terwijl in de praktijk haast geen enkele school zulke ruimtes telt, was treffend. Terecht kwam daar een bijsturing op. Maar het leek ook de bijsturing te veel.

De stress en de werkdruk komen voor de schoolteams bovenop de impact van de lockdown zelf.

De plannen waaraan directies het (zoveelste) weekend gewerkt hadden, konden op maandag weer de prullenbak in. Kan tellen als planlast. Hoewel het ook voor hen onbekend terrein was, werd het opeens de eindverantwoordelijkheid van directies om zelf risicoanalyses te maken en te oordelen wat haalbaar was en wat niet.

Voorstellen voor draaiboek 1 september.

Gisteren -11 juni- zaten de onderwijskoepels, vakbonden, minister en experts opnieuw samen, over de opstart in september. Dat betekent dat het draaiboek voldoende tijdig klaar kan zijn én het geeft de ruimte om het ook aan de praktijk te toetsen. Ik heb daar enkele voorstellen rond.

Schoolbesturen en directies bouwden de afgelopen maanden veel expertise op

De terugkoppeling mag veel meer zijn dan een belronde van de inspectie aan een paar scholen. Laat ervaringsdeskundigen evalueren voor er gecommuniceerd wordt. En waarom de leerkrachten zelf niet eens vooraf raadplegen over de kansen, valkuilen en randvoorwaarden van blended learning? Of hoe we best de leerlingen laten bijbenen, op alle vlak?

Ook de lokale besturen verdienen beter dan in het 19u journaal te horen krijgen wat de Vlaamse regering van hen verwacht. Betrek de VVSG bij de voorbereidingen. Beter: gezien het belang en de impact van de beslissingen op lokale besturen verdienen ze een zitje op de plek waar beslist wordt. Stem zeker ook vooraf draaiboeken van sectoren op elkaar af. Hoe de richtlijnen van de scholen die van de buitenschoolse opvang tegenspraken, dat was gênant.

Ik ben de 600 kinderbegeleiders en coördinatoren van de Gentse Dienst Kinderopvang dankbaar.

De Dienst Kinderopvang van de Stad Gent is de hele lockdown blijven doorwerken. Van dichtbij merkte ik hoe het is om zonder draaiboeken te moeten werken, hoe die daarna van dag tot dag veranderden, balancerend tussen het willen geruststellen van medewerkers maar ook het gezondheidsrisico niet te onderschatten. A la guerre comme à la guerre. In een crisissituatie gaat het over crisismanagement. Dat snapt iedereen, ook dat er dan al eens fouten gemaakt worden.

Keuzes en participatief beleid nodig.

De zomer geeft de beleidsmakers de ruimte om het anders te doen. We kennen de gedragingen van het virus niet, dus er zijn meerdere scenario’s nodig. Maak echte keuzes en voer een moedig maar participatief beleid.

Niet elke werkgever blijft even begripvol naar medewerkers van wie de kinderen slechts 1 dag in de week naar school kunnen, terwijl dat er bij de collega 4 zijn.

Scholen, leerlingen en ouders willen weten waar ze staan en vooral: hoe ze zich in september moeten gaan organiseren. Er is nú perspectief nodig. Velen geven aan dat ze op hun laatste adem lopen.

Na 7 jaar als schepen van onderwijs heb ik gezien dat de mooiste resultaten bereikt worden, waar een team een mandaat krijgt, een eigen sterk project heeft en daar voluit voor kan gaan.

Vertrouwen en geloof geven aan scholen is mooi. De lokale(n) situatie verschilt ook heel erg van school tot school en die variatie kan inderdaad een kracht zijn in ons onderwijslandschap. Maar het mag geen excuus zijn om niet te beslissen en scholen en ouders aan hun lot over te laten.

“De ouders kwamen de vorige keer toch ook niet in opstand” was het tenenkrullende antwoord van de woordvoerder van de minister.

 

Dat statement, meneer de Minister, krijgt van mij een zesje. Scholen, leerlingen en ouders verdienen beter !

 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent.

 

Lees hier de open brief van een schooldirecteur verschenen in de Morgen op 24 mei 2020.