10 sep 2013

Eerst vingers scannen, dan pas school binnen

De Morgen - 10 september 2013 Tientallen scholen in ons land registreren hun leerlingen via vingerafdruk. Nog vele anderen denken eraan om het systeem in te voeren. Maar zowel technisch als ethisch zijn er bezwaren. "Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe. Maar toch niet in een school?"Biometrische systemen waarbij vingerafdrukken gebruikt worden om de af- en aanwezigheid van kinderen te registreren worden ondertussen in tientallen scholen gebruikt. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de plaatsing van de systemen krijgen bovendien nog steeds vragen van scholen. "We hebben op dit moment systemen geleverd aan 30 à 40 scholen", zegt Pol Valck van iSchool & iScan. "Meestal gaat het dan om het registreren van kinderen die in de voor- en naschoolse opvang zitten om op die manier de facturatie vlotter te doen verlopen." Een ander bedrijf uit de sector laat weten net nog een offerte te hebben geleverd aan een grote, katholieke scholengroep.

Privacy
Nochtans zijn er problemen van privacy. De privacycommissie laat in een advies weten dat ze "de noodzaak van het veralgemeend gebruik van biometrische systemen in schoolmiddens in twijfel trekken. Enkel wanneer de bijzondere situatie van de instelling een controle op hoog niveau zou rechtvaardigen, zou dat de maatregel als proportioneel kunnen beschouwd worden."

"De invoering zorgt in sommige scholen en gemeentes voor ophef", geeft Valck toe. "Een paar maanden geleden waren er zelfs ouders die scannen 'traumatisch' vonden voor hun kinderen. Geitenwollensokkendgedoe, noem ik dat."

Maar de privacykwestie zorgde er wel voor dat Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen) een proefproject in de stedelijke hotelschool liet stilleggen. "Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe", zegt ze. "Maar toch niet in een school? Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wil laten opgroeien. Wil je een sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?"

Mankementen
Ook technisch blijkt het systeem niet waterdicht te zijn. Dertig Leuvense scholen moesten de scans weer laten verwijderen nadat bleek dat er mankementen waren.

Het Gemeenschapsonderwijs laat weten geen voorstander te zijn van biometrische toestellen op school, 'maar snapt dat ze praktisch kunnen zijn'. "Dit is de beslissing van de scholen", zegt ook Mieke Van Hecke van het katholiek net, "maar als de privacycommissie een principieel bezwaar heeft dan zullen we onze scholen informeren." Op het kabinet van Vlaams onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) wilde men geen standpunt innemen.