16 okt 2014

Eerste intervisiedag rond armoede

Elke Decruynaere - intervisiedag rond armoede - 16 oktober 2014

1 kind op 10 in Vlaanderen leeft vandaag in een gezin met een armoederisico. 20% van de kinderen die in Gent geboren worden, leeft in een kansarm gezin. Het aantal gezinnen dat in België moeilijk rondkomt, blijft stijgen. Net als het aantal en het bedrag aan onbetaalde schoolfacturen. Ondanks de welvaartstoename is de armoede gestegen en nam de ongelijkheid toe. Om scholen te ondersteunen, voorziet de Stad Gent kwijtscheldingen en vrijstellingen voor zijn stadsscholen. Voor de niet-stedelijke scholen is er het Sociaal Steunfonds. Het gaat hier jaarlijks over meer dan 100.000 euro dat jammer genoeg enkel de schoolfacturen van de allerarmste dekt. Kinderen waarvan de basisbehoeftes niet altijd ingevuld worden en de participatie niet altijd mogelijk is. Nochtans belangrijke voorwaarden om maximale onderwijskansen te realiseren. Schepen : "Scholen worden steeds meer geconfronteerd met gezinnen in precaire leefomstandigheden. Waardoor kostenbewust onderwijs belangrijk is geworden voor iedere school. Maar kansarmoede gaat verder, de onderliggende welzijnsproblematiek stopt niet aan de schoolpoort." Op 16/10/2014 vond de eerste intervisiedag rond armoede plaats, waaraan alle scholen konden aan deelnemen. Deze intervisiedag had als doel informatie verzamelen en input voorzien voor scholen die al heel wat doen rond armoede. Het resultaat van deze dag wordt opgenomen in de vernieuwde werking van de Beleidsgroep Onderwijs Gent onder leiding van schepen Decruynaere.