19 nov 2014

Eerste steenlegging nieuwe basisschool Sint-Bernadette

Na jaren leegstand wordt het oude schoolgebouw in de wijk Sint-Bernadette in Sint-Amandsberg nu zeer grondig gerenoveerd. Op 19 november konden buurtbewoners het gebouw bezoeken. Het schoolgebouw start op vanaf september 2016. Niet toevallig op het ogenblik dat de eerste bewoners van de nieuwe woonwijk Hoge Weg zich er zullen vestigen.

"Deze nieuwe school is een antwoord op de capaciteitsdruk in Sint-Amandsberg. Want het is onze doelstelling om elke kind een plaats te geven op een school in zijn of haar buurt. Geen evidente zaak, maar we zetten er wel zwaar op in. De voorbije jaren werden bubbelklassen opgericht, extra klassen bijgebouwd en nu nemen we oude gebouwen terug in gebruik."

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Dit is nodig want de laatste jaren werden er telkens meer dan 3300 kinderen geboren. En dat zijn er heel wat meer dan zo'n 10 jaar geleden.

De school zal naast leerlingen en leerkrachten ook het Buurtwerk, vzw Jong en een Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang huisvesten. Door al deze initiatieven hier samen te brengen, zullen de ruimtes zo maximaal mogelijk gebruikt worden en is er in de toekomst echt sprake van een Brede School.