26 jan 2017

Eerste steenlegging voor De Klavertjes

Op 25 januari werd de eerste steen gelegd voor een gloednieuw en energiezuinig gebouw in de Moutstraat. De Klavertjes wordt een school voor 120 kinderen, een STIBO en kinderdagverblijf. Kleine en groene buurtschool waar tot voor kort kleuterschool en peutertuin de Klavertjes hun vaste stek hadden is nu een werf. Ondanks de komende capaciteitsuitbreiding van 78 naar 120 kinderen blijft de Klavertjes een kleine buurtschool in een groene omgeving.

De buurt is welkom in de school

"In de zomer van 2018 staan we hier terug om een lintje te knippen en kinderen in het groen te zien ravotten op deze kleine, maar fijne buurtschool."

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 

De refter en de sportzaal kunnen afzonderlijk opengesteld worden. Dit maakt het gemakkelijk voor de buurt om gebruik te maken van de school na de schooluren. 
Op die manier wordt de school een ontmoetingsplek voor de wijk.

Maximaal gebruik maken van de oppervlakte

De plannen worden uitgevoerd op een kleine oppervlakte. Dit is mogelijk door het compacte, multifunctionele en duurzame ontwerp, dat het groene karakter bewaart.

Er komen 2 kleuterklassen, 6 lokalen voor de basisschool, een leraarszaal, een vergaderzaal, een ruimte voor de buitenschoolse opvang, een binnenspeelruimte, een leefruimte en slaapzalen voor het kinderdagverblijf, een refter, een keuken, een luifel, een fietsenstalling, een afvalberging en een sportzaal. Daarnaast zijn uiteraard ook het nodige sanitair, bergingen en technische lokalen voorzien.

Duurzame scholenbouw

De school zal energiezuinig zijn. Om dit waar te maken werden volgende aspecten in de bouwplannen opgenomen:

  • Zonnepanelen op het dak boven de sporthal en een groendak boven de klassen.
  • Doorgedreven isolatie & hoge luchtdichtheid.
  • Regenwaterrecuperatie voor het spoelen van de toiletten.