06 jun 2016

Eerstesteenlegging Basisschool en Kinderopvang 't Groen Drieske en scoutslokaal Hubert de Bruycker

Op woensdag 1 juni 2016 om 11.30 uur was de eerstesteenlegging van de renovatie en uitbreiding van de bestaande oude vleugel van de vroegere kleuterschool, de kinderopvang en het scoutslokaal Hubert de Bruycker. Na de verbouwingen groeit het 't Groen Drieske uit van een autonome kleuterschool tot een groen geïnspireerde, ervaringsgerichte basisschool, die inzet op duurzame ontwikkeling. Door deze capaciteitsuitbreiding kunnen de kinderen hun hele schoolloopbaan op de school doorbrengen. 

 

 

Het vernieuwde deel wordt vanaf 1 september 2017 in gebruik genomen. Hierdoor zal de bestaande kleuterschool 't Groen Drieske uitgroeien van een kleine kleuterschool tot een volwaardige basisschool tot en met het zesde leerjaar in het schooljaar.

Het pedagogisch project van 't Groen Drieske krijgt inspiratie door het natuurlijk leren. Ze zal zich profileren als school waar ervaringsgericht onderwijs, onderzoekend leren met oog voor talenten van kinderen samengaat met duurzaam leren. Het coöperatieve luik blijft op de voorgrond door een heel goede samenwerking tussen het Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (STIBO), de school en de kinderen en hun ouders.

Het bouwproject bevat ook de sloop van het bestaande, bouwvallige scoutslokaal en sanitair op het terrein. Scouts en gidsen Hubert de Bruycker krijgen binnen de geplande uitbreiding van de school een nieuw scoutslokaal.

Schepen Elke Decruynaere: 'Dit wordt een locatie waar meerdere partners samen een thuis zullen vinden, waar kinderen zowel tijdens als na de schooluren terecht kunnen om te leren en te spelen.'

Architectuurbureau A154 van architect en zaakvoerder Michael Theyskens staat in voor het ontwerp. De werken, toegewezen aan aannemer Sabbe uit Staden, bedragen inclusief de tijdelijke huisvesting 1.265.358,56 euro (incl. btw). Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) subsidieert de werken voor een bedrag van 589.656,78 euro.

Na de verbouwingen groeit het 't Groen Drieske uit van een autonome kleuterschool tot een groen geïnspireerde, ervaringsgerichte basisschool

Het bouwprogramma bevat eveneens een bijkomende bouwlaag en een nieuwe uitbreiding van ca. 70 m². Na realisatie beschikt de gerenoveerde vleugel over drie volwaardige klaslokalen, een refter, een leraarskamer, administratieve ruimten, (aange past) sanitair, een lift en een scoutslokaal.

Schepen Martine De Regge: 'We hechten ook veel belang aan duurzaamheid en voorzien verschillende energiebesparende maatregelen. Voor de uitbreiding wordt ernaar gestreefd een energiepeil te halen van E54 zonder hernieuwbare energie.'

Bouwkundige werken, binnenafwerking en technische uitrustingen:

  • sloop van dakconstructie en bestaande bijgebouwen
  • renovatie van gelijkvloerse bouwlaag, volgens de voorschriften van de brandweer en de richtlijnen van toegankelijkheid (onder meer het voorzien van een refter, opwaarderen van de klassen, voorzien van (evacuatie)trappen, herinrichten administratie, enz.)
  • vernieuwen van de technische uitrustingen (HVAC, elektriciteit, sanitair, brand- en inbraakbeveiliging)
  • aanpassen en vernieuwen van de riolering

Energiebesparende maatregelen:

  • Isolatie vloer gelijkvloers
  • Isoleren nieuwe wanden en plat dak
  • Nieuw buitenschrijnwerk met dubbele beglazing u-waarde 1,1 W/m2K,
  • HVAC : ventilatiesysteem D met warmterecuperatie
  • Elektriciteit : re-lighting, led-verlichting , lokalen voorzien van daglichtsturing en /of aanwezigheidsdetectie
  • Sanitair: regenwaterrecuperatie in de toiletten.