11 dec 2018

Elke Decruynaere (schepen van Onderwijs): “Verbied dopen bij niet-erkende studentenclubs”

Verbied studentenclubs die het doopdecreet weigeren te ondertekenen om nog dopen uit te voeren. Laat studentendopen controleren door de politie.

Het zijn twee ideeën die de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) op het komende doopoverleg met alle betrokken partijen bespreekbaar wil maken. Maar haar belangrijkste oproep is er een tot de studenten zelf: “Als je bewust kiest om je te laten dopen, bewaak dan je eigen grenzen en laat je niet vernederen.”

De dood van de 20-jarige ingenieursstudent Sanda D. na een doopritueel door de niet-erkende Leuvense studentenvereniging Reuzegom veroorzaakt veel deining. 

Lees hier over de recente ontwikkelingen rond de zaak 

De verontwaardiging is groot, niet alleen bij ouders en studenten zelf maar ook bij de instanties die erop moeten toezien dat een studentendoop niet afglijdt naar beschamende en mensonterende foltering.

Zo roept de Leuvense rector Luc Sels de studentenclubs op om tot nader order geen dopen meer te organiseren.

Politiecontrole

De UGent houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar maar Elke Decruynaere, die als schepen van Onderwijs verantwoordelijkheid draagt over het doopdecreet, neemt wel een duidelijk standpunt in.

Gents schepen van Onderwijs roept studenten op bij dopen hun eigen grenzen te bewaken.

“Uiteraard wil ik het overleg met alle betrokkenen afwachten dat wellicht in de loop van dit schooljaar zal plaatsvinden”, zegt ze. “En het initiatief van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om de doopdecreten van alle studentensteden naast elkaar te leggen en te leren van die vergelijking, juich ik toe.”

Maar de schepen wil zelf ook al enkele ideeën aanreiken die ze graag bespreekbaar zou maken. “Zo vraag ik mij af of de dopen niet moeten gecontroleerd worden door de politie. Tot nu toe gebeurt dat door het studentenconvent, de koepel van de studentenverenigingen. Zij gaan effectief de straat op en kunnen excessen rapporteren. In het verleden is in Gent één keer een vereniging na een incident op het matje geroepen. De dopen moeten overigens ook worden aangegeven bij de politie. Maar misschien is er meer nodig en moet ook de politie zelf controleren.”

Schepen Decruynaere bepleit een doopverbod voor clubs die weigeren het doopdecreet te ondertekenen


Ondergronds

“Ten tweede moeten we onderzoeken of we dopen kunnen verbieden door studentenclubs die weigeren het doopdecreet te ondertekenen. In Gent was de onderschrijving van die doopreglementen al een voorwaarde om erkend te worden. In Leuven niet: zo was Reuzegom wel erkend hoewel ze geweigerd hadden het doopcharter te tekenen.”

In Gent zouden, volgens de ex-studentenbeheerder, een 15-tal studentenclubs bestaan die weigeren het doopdecreet goed te keuren.

“Het probleem is natuurlijk dat bij een doopverbod bepaalde groepen helemaal ondergronds zullen gaan en in de duik toch dooprituelen zullen organiseren. Maar we moeten bekijken hoe we die ondertekening afdwingbaar kunnen maken.”

Misschien het allerbelangrijkste initiatief van de schepen is een oproep tot alle studenten. “Je laten dopen hoeft écht niet. En als je toch bewust kiest om je te laten dopen, bewaak dan je eigen grenzen. Weiger vernederende of mensonterende praktijken te ondergaan. Sommige jeugdverenigingen bewijzen dat dopen heel ludiek kunnen zijn zonder ook pijnlijk vernederend te zijn.”