13 dec 2017

Elke en Rudy eten ijsjes met de jeugdraad

De Jeugdraad lanceerde op 13 oktober; 366 dagen vóór de verkiezingen, een   voor alle politieke partijen. In de maand november kwamen alle partijen van meerderheid en oppositie op gesprek in hun eis-salon.  Elke Decruynaere en Rudy Coddens waren er vorige week donderdag te gast.eisenpakket

 

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 is voor jongeren geboren in het jaar 2000 de eerste keer dat ze zullen stemmen. 
De Gentse Jeugdraad zet daar met volle goesting op in. 

Met het project "Onze Eeuw" willen ze die jongeren volop betrekken bij de komende verkiezingen.
De jongeren en beide schepenen gingen dieper in op de verschillende thema's uit hun eisenpakket.

 

Gent wil een echte kind- en jeugdvriendelijke stad worden.  Het Gents jeugdbeleid mikte de voorbije jaren terecht op jeugdwerk en (gezinnen met) jonge kinderen. Iedereen aan tafel was het erover eens dat er een tandje moet bijgestoken worden wat jongeren betreft.  Meer aandacht voor jongeren, zowel fysiek als mentaal, een evenementenloket voor jongeren en jeugdverenigingen die fuiven willen organiseren, jongeren de ruimte geven om te experimenteren en hen daarin ondersteunen, zijn ambities die een plek zullen krijgen in het verkiezingsprogramma.

Inspraak blijft essentieel voor een goed jeugdbeleid. Het actief betrekken van jongeren die moeilijker te bereiken zijn en grondige en eerlijke terugkoppeling van de resultaten aan jongeren werd door Elke aangestipt als dé prioriteiten voor een goed Gents jongerenparticipatiebeleid.

"Jongeren willen duidelijke en toegankelijke informatie over subsidies, reglementen en andere thema's. Onze reglementen en andere communicatie vanuit de Stad moet eenvoudiger en toegankelijker en via communicatiekanalen die jongeren zelf gebruiken", 

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

 

De Jeugdraad trakteerde als afsluiter van hun eissalon beide schepenen op een lekker ijsje. "De Jeugdraad houdt de vinger aan de pols op het vlak van wat er leeft bij jongeren en het jeugdwerk en steekt veel energie in het betrekken van jongeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is iets wat ik als schepen van Jeugd alleen maar kan toejuichen. Ze zijn deze legislatuur voor mij een constructieve en kritische partner voor het Gents jeugdbeleid. Maar slagen er ook in om beleidsmakers te inspireren met voorstellen om Gent nog beter te maken voor onze kinderen en jongeren", besluit Elke Decruynaere. 

Onze Eeuw

Op dinsdag 8 mei 2018 palmen ze de Vooruit in, samen met 1000 laatstejaars (van een Gentse secundaire school) voor een dag rond verkiezingen, jongerenparticipatie en burgerschap. Op woensdag 3 oktober 2018 organiseren ze een groot verkiezingsdebat.

Klik hier voor meer informatie over 'Onze Eeuw'.