12 sep 2013

Er komen geen vingerscanners aan schoolpoort

Het Laatste Nieuws - 12 september 2013 Onderwijsschepen (Groen) zegt dat de Gentse stadsscholen het systeem van vingerscanners als toegangscontrole niet zullen invoeren. Een dertigtal scholen in heel het land testen momenteel het systeem. Leerlingen leggen 's ochtends hun handpalm op een scanner. Aan de hand van die gegevens kan de school nagaan welke leerlingen afwezig zijn. Het systeem zou voor minder administratie moeten zorgen, maar de Gentse schepen is niet overtuigd. "Er liep een proefproject in de Hotelschool, maar na enkele maanden hebben we dat stopgezet. Het systeem bleek niet waterdicht te zijn en er moest steeds nog een extra controle gebeuren in de klas. Daardoor was het nutteloos. Bovendien vind ik het gebruik van vingerscanners een inbreuk op de privacy. Zo'n scanner creëert een wantrouwige en onpersoonlijke sfeer. Ik wil dat in onze scholen de kinderen nog bij naam bekend zijn bij het personeel. Dan is zo'n scanner van geen enkel nut. Ik ben niet tegen technologie, maar deze technologie komt onze scholen niet in. In een kerncentrale kan zo'n technologie, maar toch niet op een school."

ElkeDecruynaere