16 sep 2015

Er werd Goe Gespeeld deze zomer!

Bram Van Braeckevelt - Commissie Onderwijs, Personeel en FM - 16 september ? Mondelinge vraag aan schepen Decruynaere De zomer is achter de rug en op heel wat plekken hebben een pak animatoren zich ingezet om kinderen en jongeren een leuke dag te bezorgen.Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt vroeg aan schepen van Jeugd 

Decruynaere of het gelukt was voldoende gevormde animatoren te motiveren die ook de diversiteit van Gent belichamen. Daarnaast wilde Bram ook weten of er voldoende kinderen en jongeren hun weg naar het speelpleinaanbod gevonden hebben. Elke antwoordde zeer tevreden te zijn over het vormingswerk van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

Een aandachtspunt is de continuïteit van de animatoren, zodat de ervaring die opgedaan wordt, ook het jaar erna inzetbaar is. Terugblikkend op de achtergrond en de inspanningen die geleverd zijn om animatoren te vinden, zijn er vandaag nog geen cijfers voor de zomerwerking. Maar voor de Paasvakantie bleek alvast duidelijk dat de diversiteit in de buurten goed vertolkt is. Waar er vorig jaar 18% van de animatoren een migratie achtergrond had, was dat in 2015 bijna 1 op 2. In vergelijking met 2014, kwamen er dit jaar ook meer dan 70 kinderen per dag extra langs. Bram deelde dan ook de waardering van de schepen voor de Jeugddienst en de animatoren die dit alles in goede banen hebben geleid.

Klik hier voor meer informatie