02 dec 2016

Extra inzet op eerstelijnsdienstverlening

Goed nieuws bij de budgetopmaak 2017: Gent maakt in budgettair krappe tijden 20 miljoen vrij voor nieuwe beleidsmaatregelen. Daarbij kiest het Stadsbestuur voor inzet op eerstelijnswerking ten dienste van de Gentenaars.

Welke keuzes worden gemaakt? Er komen 30 extra agenten. Een keuze voor nabije politie in plaats van militairen op straat. Naast veiligheid werkt de politie bovendien ook aan de leefbaarheid van de buurten. Denk daarbij aan de strijd tegen overlast (geluid, zwerf- en sluikstort) en verkeersveiligheid. Tegelijk is er extra aandacht voor diversiteit.


Groen-fractieleider Bram Van Braeckevelt: “Blij dat daar nu een punt van gemaakt wordt. Het is goed dat het politiekorps midden in de samenleving staat en voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig is.”


“Ook straathoekwerk en de buurtstewards breiden uit met acht mensen die belangrijk maatschappelijk werk verrichten. Het jeugdwelzijnswerk wordt versterkt.” Sommige jongeren en kinderen hebben zeer aanklampende begeleiding nodig maar botsen op Vlaamse wachtlijsten of nefaste gevolgen van de vermaatschappelijking van de zorg.
Schepen Elke Decruynaere: “Gent zet met deze uitbreidingen en de acht bijkomende kinderbegeleiders en 3,5 nieuwe brugfiguren in scholen duidelijk extra in op maatschappelijk werk en preventie.”