05 mei 2015

Extra personeel voor de Dienst Kinderopvang

Betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang is een basisrecht voor elk kind. Daarom blijft de stad Gent investeren in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De vergroening van de stad zet zich verder.Door het stijgend aantal kinderen, voornamelijk in de buitenschoolse opvang, kreeg de schepen signalen over een te hoge werkdruk voor de kinderbegeleiders.

Na een analyse in 2013, rolde de stad Gent in 2014 een 8-tal maatregelen uit. Maatregelen waarbij inspanningen vanuit de stad, de kinderbegeleiders en de ouders vereist zijn. Deze inspanningen zorgden voor een lichte daling van het aantal kinderen per kinderbegeleider. Maar de werkdruk bleef te hoog. Op voorstel van schepen Decruynaere besliste het college in de afgelopen budgetbesprekingen over een bijkomende aanwerving van 20 voltijdse extra kinderbegeleiders.

'Dankzij deze extra inzet van personeel hebben de kinderbegeleiders meer tijd voor elk kind. Een belangrijke voorwaarde om kwaliteitsvolle kinderopvang te kunnen organiseren,' aldus schepen Decruynaere.