18 feb 2022

Extra plaatsen door nieuw stedelijk kinderdagverblijf in de Dampoortwijk

Er blijft een nood aan extra kinderopvangplaatsen in onze stad. In de Dampoortwijk, een van de vier wijken met het laagste aantal plaatsen, is nu een locatie bepaald voor een extra stedelijk kinderdagverblijf.

De nood aan kinderopvangplaatsen wordt vertaald in de zogenaamde dekkingsgraad. Die ligt in de Dampoortwijk op 24%. Dat is onder het Gentse gemiddelde van 52% en ook onder het Europese minimum van 33% (de Barcelona-norm). Ook in de aangrenzende wijk Sint-Amandsberg is de dekkingsgraad laag (39%), waardoor ook deze wijk het tekort in de wijk Dampoort niet kan opvangen.

“Dit nieuwe stedelijke kinderdagverblijf wordt voorzien naast Freinetschool de Vlieger. Dit maakt enkele mooie linken mogelijk, zowel nu voor het bouwdossier en later inhoudelijk voor samenwerking vanuit een doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs.”

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Site aan de Wasstraat

De Stad lanceerde een locatie-onderzoek voor een nieuw kinderdagverblijf. De site van basisschool De Vlieger, gelegen tussen de Dendermondsesteenweg en de Wasstraat, werd weerhouden na deze studie.

Aan de kant van de Wasstraat ligt een braakliggend terreintje, dat eigendom is van de stad en waar de nieuwe crèche en de nodige buitenruimte zal gebouwd worden.

"Telkens we een bouwproject opstarten streven we naar een zeer energiezuinig en klimaatrobuust ontwerp. We dagen de ontwerper uit om minstens 20% beter te scoren dan wat de wet oplegt en als het perceel en de functionaliteit het toelaten zelfs passief te bouwen."

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management 

20% beter dan de wet : energiezuinig en klimaatrobuust ontwerp

De bouwwerken omvatten zowel de realisatie van de crèche als enkele werken in de gebouwen van de school en de buitenschoolse opvang, op vlak van brandveiligheid, asbestverwijdering en sanitaire voorzieningen.


Plaats voor 54 kindjes

Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat er drie leefgroepen kunnen worden gerealiseerd op deze plek, met in totaal plaats voor 54 kinderen. Dat zijn 36 volledig nieuwe plaatsen, aangevuld met 18 plaatsen die worden verschoven van een andere opvanglocatie, kinderdagverblijf ’t Sleepken.

Stadsbreed zal dit project dus leiden tot 36 extra opvangplaatsen. Gent blijft ook een voortrekkersrol spelen op het vlak van inclusie en kwaliteit van de kinderopvang. Naast het economische belang staat ook het pedagogische en sociale belang voorop. De nieuwe plaatsen zijn inkomensgerelateerd en de toegang voor kansengroepen wordt gewaarborgd.

De uitvoering zal starten midden juni 2024 en afronding is voorzien eind 2025. Het project zit vandaag in ontwerpfase. In deze fase wordt een oproep gedaan om een ontwerper aan te stellen. Het budget voor dit project bedraagt twee miljoen euro.

Naast Dampoort zijn Ledeberg, Macharius-Heirnis en Oud-Gentbrugge de andere drie wijken met het laagste aantal opvangplaatsen.

Meer informatie:

Stedelijke Kinderdagverblijven stad Gent