13 jan 2017

Extra steun voor Gents jeugdwerk

Gent groeit en verjongt. Het stadsbestuur voorziet daarom extra budget om ook het jeugdwerk te laten groeien. Zowel de klassieke jeugdbewegingen als het jeugdwerk met specifieke aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren, krijgen meer steun. Organisaties zoals ,

vzw JongJES, Jong Gent in Actie en Habbekrats kunnen jongeren dank zij deze investering nog meer opzoeken en begeleiden. 

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere: "Investeren in een kindvriendelijke stad is investeren in alle kinderen en jongeren. De afgelopen jaren investeerden we jaarlijks 2,4 miljoen euro in het jeugdwelzijnswerk. In 2017 verhogen we dit bedrag met 115.000 euro."

De gemeenteraad verlengde in december een project waarbij trajectbegeleiders van vzw Jong aan de slag gaan met precaire leefsituaties van of conflicten bij jongeren uit Intra-Europese migratie. Er wordt hiervoor 187.551 euro vrijgemaakt. Daarnaast investeert de stad in 2017 48.000 euro in jongeren die hier als vluchteling terechtkomen.

Ook de lopende overeenkomst met Jong Gent in Actie wordt versterkt. Op die manier zal de werking nog meer jongeren in armoede bereiken en versterken. 

Met JES vzw start een nieuwe overeenkomst. JES is een stadslabo voor kinderen en jongeren en al een aantal jaren actief in Antwerpen, Brussel en Gent.  De organisatie vertrekt vanuit de talenten van kinderen en jongeren, en legt zo de link naar werk, opleiding of een zinvolle vrijetijdsbesteding. JES krijgt jaarlijks 31.000 euro om in te zetten op een vrijetijdscoach voor anderstalige nieuwkomers, zoals het begeleiden naar een engagement op het speelplein of een vakantiejob. 

Habbekrats is gekend van de Fabriek in het centrum van de stad. Elk jaar kunnen er 700 kinderen en jongeren terecht. Habbekrats krijgt vanaf 2017 jaarlijks 31.000 euro extra.  Zo komt er meer ruimte voor individuele begeleiding en verruiming van de doelgroep naar kinderen vanaf 8 jaar en 18+-ers.

 "Door dergelijke projecten blijven we de komende jaren inzetten op het versterken van de meest kwetsbare kinderen en jongeren in Gent", besluit Elke Decruynaere.

De ontwerp-subsidieovereenkomsten werden afgelopen woensdag besproken op de gemeenteraadscommissie en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad eind deze maand.