28 jun 2013

Feestelijke opening nieuw speelterrein in Citadelpark

De Stad Gent werkt aan een integrale heraanleg voor het Citadelpark. In afwachting van deze grondige vernieuwing ging de Stad Gent in op de vraag van de buurt om op korte termijn een aantal aandachtspunten aan te pakken: minder auto's in het park, een betere plek om te spelen en speeltoestellen voor grotere kinderen. In 2010 startte het proces voor de opwaardering van het Citadelpark. De Stad Gent wil het grootste en meest bekende stadspark een grondige opfrisbeurt geven. Door geschiedenis en toekomst te verzoenen zal het Citadelpark een echte tuin worden voor de buurt en een leuke plek om te vertoeven voor de Gentenaars. Om dit te bereiken werkte de Stad Gent een stappenplan uit. Een eerste belangrijke stap was het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een 'ontwerpgrammatica' voor het park. Dat is een set van ontwerpregels en richtlijnen die zullen worden gehanteerd bij de effectieve heraanleg van zowel het Citadelpark als de erin aanwezige gebouwen. Hiermee gaat een lang proces van start. De Stad Gent wou echter ook op korte termijn al een aantal zaken aanpakken.