20 feb 2017

FOS-scouts krijgen stadsondersteuner

Het Laatste Nieuws - 20 februari 2017 De Stad Gent voert gesprekken met de nationale leiding van FOS Open Scouting, voor de inzet van een 'stadsondersteuner', die de Gentse FOS-groepen nog meer op maat moet ondersteunen. De toekomstige stadsondersteuner zal focussen op het wegwerken van wachtlijsten en het diverser en toegankelijker maken van de verschillende scoutsgroepen.

Een overeenkomst tussen de Stad Gent en FOS Open Scouting zal binnenkort ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden. (YDS)