03 feb 2015

Frankrijk bant wifi in crèches en 'België moet dat ook doen'

- Wim Dehandschutter Het Nieuwsblad - 3 februari 2015We bannen wifi maar beter in onze kinderdagverblijven, zoals Frankrijk. Dat zegt stralingsdeskundige Guy Vandenbosch. 'Ook al is er geen enkel bewijs dat draadloos internet schadelijk is, we kunnen geen risico nemen.' In België is een verbod op wifi in crèches nog niet aan de orde, al heeft Gent al het zekere voor het onzekere genomen.

Frankrijk schakelt voortaan de wifi-installaties uit op plaatsen waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. De maatregel maakt deel uit van een nieuwe wet die de bevolking moet beschermen tegen elektronische straling. Verder is bepaald dat basisscholen hun draadloze verbinding moeten uitschakelen wanneer die niet wordt gebruikt. En alle winkels en horecazaken die publieke netwerken aanbieden aan klanten, moeten dit aangeven met een symbool op de voorruit.

De Franse wet is een primeur in Europa. In ons land is een verbod op wifi in kinderdagverblijven echter nog niet aan de orde. 'Er zijn al veel studies uitgevoerd, maar er is nog geen duidelijkheid over de mogelijke gezondheidsrisico's', zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. 'In het belang van de allerkleinsten roepen we wel op de straling te beperken, volgens de regels van de Wereldgezondheidsorganisatie.'

Geen meerwaarde in crèche

Niettemin heeft Gent op eigen initiatief beslist wifi te bannen in haar 29 stedelijke kinderdagverblijven, en in kleuterscholen wordt het gebruik gematigd. Dat gebeurde een half jaar geleden. 'We zijn liever voorzichtig. We zijn zeker niet tegen de technologie, maar in een crèche heeft wifi geen meerwaarde', vertelt schepen Elke Decruynaere (Groen).

Guy Vandenbosch, een professor aan de KU Leuven die onderzoek doet naar elektromagnetische straling, zou een landelijk verbod in navolging van Frankrijk een goede zaak vinden. 'We passen beter het voorzorgs-principe toe. Zelfs zonder wetenschappelijk bewijs over de schadelijke gevolgen moet je de voor- en nadelen afwegen. In een crèche zie ik geen voordelen van draadloos internet.'

Kinderoncoloog Stefaan Van Gool vermoedt dat zo'n maatregel moeilijk afdwingbaar is en dus zijn doel zal missen. 'We kunnen de test doen. Zet de wifi-installatie van de crèche af, en je zult nog altijd vier à vijf draadloze netwerken van de buren vinden, zeker in stedelijke omgevingen. De zin van een verbod wordt zo afgezwakt.'

Een baby zal toch altijd blootgesteld worden aan draadloos internet - is het niet in een crèche, dan wel thuis? Guy Vandenbosch ziet voorlopig geen accuut gevaar, 'anders hadden we dat al opgemerkt'. Pas over twintig, dertig jaar zullen we met zekerheid de effecten op lange termijn kunnen vaststellen. 'En dan nog denk ik dat er een beperkt risico zal zijn, vergelijkbaar met fijn stof. Al blijf ik van mening: we dekken ons beter in tegen de toekomst.'