19 okt 2016

Game of Ghenteneers

Kotstudenten en buurtbewoners meer met elkaar in contact brengen, dat is wat stad Gent beoogt met het spel Game of Ghenteneers. De bedoeling van dit wijkspel is dat studenten en inwoners gaan samenwerken in de strijd voor de titel van Strafste Studentenbuurt van het Jaar. Het gaat om een wisselbeker waaraan op termijn alle zes studentenbuurten meedoen. Coupure Links en Coupure Rechts mogen dit jaar de spits afbijten.

De Stad legt de beide Coupurewijken drie uitdagingen voor. Campus Sint-Lucas en campus Bijloke vormden woensdag 19 oktober het strijdtoneel waar beide buurten kampten om het best georganiseerde buurtfeest.
Deze campagne is een uitloper van een onderzoek eerder dit jaar dat de Arteveldehogeschool uitvoerde in opdracht van Stad Gent.
Uit die resultaten bleek dat de Gentenaar een positief beeld heeft over studenten. 85% vindt het goed dat er zoveel studenten in Gent studeren: het maakt de stad jonger en levendiger.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere "Ik ben blij met het brede draagvlak voor studenten én met het succes van dit wijkspel. Dit komt hun imago alleen maar ten goede. Tegelijk zijn we niet blind voor enkele aandachtspunten. Met meer en beter contact tussen buurtbewoners en studenten willen we investeren in Gent als een studentenstad met goed en warm contact tussen iedereen."

Ga naar deze website voor meer informatie