10 jul 2015

Gastspreker op Transatlantic Forum on Inclusive Early Years

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs was deze week gastspreker op een meeting met als thema 'Meertaligheid, identiteit en diversiteit.' Academici, beleidsmakers en mensen uit het werkveld uit Europa en de VS werden er door o.a. de Koning Boudewijn Stichting samengebracht.

 

Elke Decruynaere was gevraagd meertaligheid in het Gentse onderwijs en de stedelijke kinderopvang toe te lichten. Van Illinois over Tel Aviv tot in Zuid-Afrika zijn academici het erover eens dat de situatie van meertalige kinderen extra aandacht verdient. Sprekend was de getuigenis van een schooldirecteur uit Dublin. Door gebruik te maken van alle aanwezige talen op haar school slagen leerkrachten erin bij alle leerlingen de interesse en ontwikkeling van taal naar een hoger niveau te tillen.

'Met de stijgende taaldiversiteit op onze scholen is er nood aan vernieuwende recepten. Zowel initiatieven tot versterken van de differentiatie in de klas en het bijspijkeren van de Nederlandse Taal, als het stimuleren van het Functioneel Meertalig Leren, met het gebruik van de thuistaal in de klas, verdienen een plek in het Gentse onderwijs.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 

Professor Piet Van Avermaet van de Universiteit Gent onderstreepte het belang van Functioneel Meertalig Leren.

Wetenschappelijk Onderzoek leert dat dit het welbevinden van leerlingen ten goede komt.

Leerkrachten die ermee aan de slag gegaan zijn, willen nadien niet meer terug.

 

Meer informatie

Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK)