18 sep 2020

Gents onderwijs blijft in code geel tot 25 september, maar waakzaamheid geboden

Hoewel ook in Gent besmettingen op scholen voorkomen, werd vastgesteld dat de scholen niet de motor zijn van de besmettingen. De zogenaamde code geel wordt voor het Gentse onderwijs alvast gehandhaafd tot 25 september 2020. Hoewel ook in Gent besmettingen op scholen voorkomen, werd vastgesteld dat de scholen niet de motor zijn van de besmettingen. De Stad Gent vraagt wel extra alertheid. Ook voor kinderopvang blijft code geel van kracht.

Het aantal Covid-besmettingen en -patronen stijgt ook in Gent. De RAG, de federale Risk Assessment Group, adviseerde de lokale crisiscel gisteren om samen te komen en een analyse te maken van de besmettingen en de impact daarvan op onderwijs en opvang.

Gent telt een 180-tal scholen, 57.000 leerlingen en 9.400 leerkrachten. De laatste 7 dagen waren er in een 30-tal scholen een 50-tal besmettingen bij leerlingen en een 6-tal bij leerkrachten. In het volwassenen onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs was er telkens 1 besmetting, in het hoger onderwijs waren er 4 meldingen. Dat is een stijging tegenover vorige week, maar de gevallen zijn haast uitsluitend alleenstaand en de besmettingen gebeuren in hoofdzaak buiten de schoolpoort. Er is slechts 1 school waar zich een interne verspreiding voordeed.

Weinig besmettingen op school zelf

Er werd, na grondige analyse door de medische experts, vastgesteld dat scholen in Gent niet de motor zijn van de besmettingen. Daarom werd, na beraad met het onderwijsveld, CLB en medische experts, unaniem het advies geformuleerd om code geel aan te houden. Tegelijk wordt met aandrang opgeroepen om de maatregelen te volgen, op school en voor- en naschools. Alleen zo kunnen we ook de verspreiding onder controle houden. Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Uit brononderzoek naar de oorzaak van de besmettingen blijkt dat meer dan 50% van de gevallen gebeurt in familiale of vriendencontext en slechts 3% op school. Ook blijkt de transmissiegraad tussen kinderen onderling en van kinderen naar volwassenen beperkt.

Niettemin blijft het van groot belang dat de voorschriften binnen de school goed opgevolgd worden, maar zeker ook rondom de schoolpoort en op weg naar huis.

De Gentse politie, gemeenschapswachten en schoolspotters zullen jongeren extra sensibiliseren. De situatie in de scholen wordt van dag tot dag opgevolgd door de verschillende niveaus, ook door de Stad Gent zelf. De scholen staan klaar om te schakelen, als dat aan de orde zou blijken.

Blijf de gouden regels volgen

Naast het aantal besmettingen loopt ook het aantal leerlingen en leerkrachten in quarantaine op. Deze mensen zijn niet noodzakelijk besmet, maar hadden een hoogrisicocontact met een besmette persoon. Vanuit het CLB, dat de besmettingen en quarantaines nauw opvolgt, wordt een oproep gedaan om de gouden regels te blijven volgen. Houd afstand, ook in de leraarskamer. Deel het schoolteam op in kleinere bubbels zodat bij een quarantaine niet alle leerkrachten uitvallen. Geef leerlingen een vaste plaats in de klas en vermijd menging van klasgroepjes. Draag consequent een mondmasker, ook waar dat niet verplicht is maar waar afstand houden moeilijk is.