23 jun 2016

Geen frisdrank meer op school

Het Nieuwsblad - 23/06/2016 - Yannick De Spiegeleir

Stad Gent wil ouders overhalen om hun kinderen meer water te laten drinken. Alle 53 stedelijke basisscholen en buitenschoolse opvangplaatsen weren vanaf volgend schooljaar suikerhoudende dranken.

Door gratis drinkwater aan te bieden aan de leerlingen wil schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) ouders op een positieve manier overhalen om hun kroost gezonder te laten drinken.

Onder de noemer 'jong geleerd is oud gedaan' maakt de Gentse onderwijsschepen deze legislatuur een absolute prioriteit van gezonde voeding in alle stedelijke scholen en crèches. Enkele weken werd al bekend gemaakt dat tegen 1 september alle stedelijke opvanglocaties overschakelen van een boterham met choco naar een gezond vieruurtje.

Vanaf volgend schooljaar bannen de 53 stedelijke basisscholen en initiatieven voor buitenschoolse opvang (STIBO's, red.) ook alle suikerhoudende dranken. "Het is daarbij zeker niet de bedoeling om politie te spelen en boetes uit te delen. We willen de ouders op een positieve manier overtuigen door bijvoorbeeld flyers in de boterhammendozen of boekentas van kinderen te steken als ze een suikerhoudende drank meenemen", verduidelijkt Decruynaere. "We bieden bovendien ook gratis water aan en leggen de kinderen en ouders uit waarom we deze keuze maken. Voldoende water drinken heeft immers positieve effecten op de concentratie en het leren. Het drinken van gesuikerde dranken verhoogt op zijn beurt het risico op overgewicht en welvaartsziekten."
 

Citroen en munt

Verschillende stedelijke basisscholen en STIBO's zetten vandaag al in op het promoten van water drinken en het bannen van frisdranken. De buitenschoolse opvang van kleuterschool Ter Leie aan de Gordunakaai slaagde er op korte tijd in om alle kinderen water te laten drinken. "Na de krokusvakantie in februari beslisten we om suikerhoudende dranken te bannen en lieten we ouders via mails, affiches en door hen persoonlijk aan te spreken weten dat de kinderen gratis water op school kunnen drinken", verduidelijkt coördinator Bjorn Martens. "In drie weken tijd was iedereen mee het verhaal. De kleuters kunnen hun bekers zelf vullen aan de watertap en tijdens het schoolfeest hadden we een bar waar we water met verschillende smaken zoals citroen en munt aanbieden."

De ouders juichen het initiatief alvast toe. "Bij sommige kinderen tast de frisdrank zelf hun tandjes aan. Ik geef mijn dochter Leah uitsluitend water mee en vind het goed dat de school dit aanmoedigt", zegt mama Marijke Schuurkes (37).
 

Automaten weren

Ook netoverschrijdend wil schepen Decruynaere leerlingen van andere basisscholen overtuigen om gezonder te drinken met een heuse 'Waterchallenge'. "De basisscholen van alle netten worden volgend schooljaar opgeroepen om een maand bij te houden hoeveel water de leerlingen drinken. Tien scholen krijgen individuele begeleiding via Logo Gezond + en het CLB om hun kinderen voldoende water te laten drinken." In het stedelijk secundair onderwijs wil de stad dan weer de frisdrankautomaten weren. "Volgend schooljaar wordt een stappenplan vast om het aanbod van de suikerhoudende dranken in de scholen te laten uitdoven binnen afzienbare tijd en ook de dranken die jongeren meebrengen in te perken", aldus Elke Decruynaere.

 

Meer informatie

Logo Gezond +

het CLB