22 mrt 2018

Geen opvoedingsvraag te klein of te groot

Ouders en opvoedingsverantwoordelijken blijven de weg vinden naar Opvoedingswinkel Gent. De recentste cijfers tonen dat de evolutie van de voorbije jaren, waarbij het aantal bezoekers gestaag stijgt, zich verder doorzet.

 

'Onze Opvoedingswinkel slaagt er jaar na jaar in om meer ouders te bereiken. Zowel in de Sint-Magrietstraat als in de wijken vindt een diverse groep ouders de medewerkers en hun expertise. Dankzij de inzet van deze medewerkers hebben alle Gentse ouders toegang tot advies en concrete hulp bij kleine en grote vragen rond opvoeding.'

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Ouders en opvoedingsverantwoordelijken blijven de weg vinden naar Opvoedingswinkel Gent. De recentste cijfers tonen dat de evolutie van de voorbije jaren, waarbij het aantal bezoekers gestaag stijgt, zich verder doorzet.

Een baby die vaak huilt, een puber die vooral zijn eigen zin wil doen, het tienjarige zoontje dat opnieuw in bed plast, of die peuter die enkel 'nee' zegt. Ouders, maar ook andere opvoedingsverantwoordelijken, zitten soms met de handen in het haar. Voor hen is er Opvoedingswinkel Gent, onderdeel van Onderwijscentrum Gent, in de Sint-Magrietstraat. Wie een vraag heeft, kan gewoon binnenlopen. Samen met de ouders gaan de medewerkers vervolgens op zoek naar antwoorden op vragen rond de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar. Dat kan in een eenmalig gesprek, of met een coaching van enkele bijeenkomsten.


Meer ouders, een diverser publiek, dicht bij de mensen

  1. Net als de vorige jaren blijft het aantal bezoekers aan de Opvoedingswinkel toenemen: in 2017 telden de medewerkers 965 individuele contacten, een toename van 8,7% in vergelijking met 2016.
  2. De meerderheid van de bezoekende ouders komt langs voor opvoedingsinformatie, en combineert dat met een uitgebreider gesprek om de info te vertalen op maat van hun eigen opvoedingsbeleving
  3. De meest besproken thema’s zijn: relatie ouder-kind, ongehoorzaamheid, aandacht vragen, emotie temperament (driftbuien), verschil in aanpak tussen ouders, grenzen stellen, straffen, weerbaarheid, puberteitsconflicten.
  4. Bezoekers waarderen de Opvoedingswinkel om volgende redenen: door de objectieve blik van de medewerkers, doordat ouders kunnen praten over opvoeding zonder beoordeeld te worden, doordat ze met vernieuwde input weer aan de slag kunnen gaan met hun kinderen, doordat ze zich begrepen voelen (authentieke aandacht te krijgen)
  5. Opvoedingswinkel Gent zet sterk in op toegankelijkheid en laagdrempeligheid:
    • De werking bereikt hierdoor een zeer divers publiek, dat overeenkomt met een doorsnede van de Gentse bevolking. 19% van de trajecten vindt plaats in een andere taal, 35% situeert zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie
    • Een op de tien individuele trajecten vindt plaats bij een partner in de wijk (op een school, in een wijkgezondheidscentrum, in een inloopteam of in een spelotheek)

Lees het volledig artikel op de website van stad Gent.

 

Meer informatie

Opvoedingswinkel Gent