25 jun 2013

Geen overrompeling in noodcrèche

Het Laatste Nieuws - 25 juni 2013 In Gent bleven gisteren 50 van de 71 stedelijke kinderdagverblijven dicht. In totaal ging slechts een derde van het personeel er aan de slag. Toch werd de grootste hinder vermeden. De meeste ouders vonden zelf een oplossing voor hun spruiten. De overige kinderen konden terecht in de noodopvang bij kinderdagverblijf 'Domino' op de Francisco Ferrerlaan. Daar werden 38 pagadders opgevangen. "Het blijft puzzelen voor de ouders", zegt onderwijsschepen (Groen).

ElkeDecruynaere

 

De actiedag van de vakbonden veroorzaakte gisteren niet de grote chaos in de Arteveldestad. Alle hinder kon relatief makkelijk worden opgevangen. Van de 71 stedelijke kinderdagverblijven bleven er gisteren wel 50 dicht. Daar staakte telkens minstens de helft van het personeel. Het niet-stakende personeel werd tijdelijk getransfereerd naar Domino op de Francisco Ferrerlaan. "Hier vingen we de 36 kinderen een hele dag op. Nog eens 2 anderen kwam voor en na school. Daarvoor hadden we hier vandaag 11 begeleiders", zegt Danny Verdonck van de dienst kinderopvang van de stad Gent. "We hebben de ouders op voorhand verwittigd en gestimuleerd om zelf een oplossing te vinden: een dagje bij de grootouders, bijvoorbeeld. Wie geen andere optie had, kon zich inschrijven voor de noodopvang in Domino. Veel ouders deden dat niet. Het is ook niet evident voor een kind om opeens in een andere omgeving terecht te komen, met andere begeleiders. De dagelijkse routine valt weg. Zo'n dagen zijn ook voor ons en de begeleiders moeilijk, maar dat hoort bij de job." De staking veroorzaakt dus hinder binnen het opvangcircuit, al is er van chaos geen sprake.

 

"Niemand zat met de handen in het haar, maar het blijft puzzelen voor de ouders", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere. "Het is niet evident om de kinderen voor één dag elders onder te brengen, zeker niet voor de allerkleinsten. We hebben wel geprobeerd dat goed voor te bereiden: alle ouders werden op de hoogte gebracht. De noodopvang werd niet heel druk gebruikt, maar die dient dan ook voor mensen die echt geen oplossing hebben. Gelukkig bleef dat beperkt."

 

In het lager en secundair onderwijs bleven de problemen erg beperkt. In de basisscholen staakten verschillende leden van het technisch personeel, maar dat had weinig gevolgen voor de normale werking van de school. Wel waren er zo goed als geen warme maaltijden voor de scholen. Het secundair onderwijs werd niet getroffen. Door de examenperiode zijn daar nu geen leerlingen meer aanwezig.