13 jun 2014

Geen WiFi voor allerkleinsten. Wel slim gebruik in de klas.

"De scholen vroegen me zelf om richtlijnen. 'Better save than sorry' en dus zijn we voorzichtig. Maar met deze werkwijze kunnen alle stedelijke scholen wel verder werken aan de ICT-vaardigheden van de kinderen en de medewerkers." - Elke Decruynaere, schepen van Kinderopvang Gent.

Mobiele technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Laptops, tablets en smartphones zijn ingeburgerd en krijgen ook in scholen een educatieve plaats.

Zo kunnen het inoefenen van leerstof, het onderling communiceren, het opzoeken van informatie en het presenteren van resultaten ondersteund worden door het gebruik van internet en ICT-materiaal. Om met deze middelen aan de slag te gaan is het gebruik van internet op school onmisbaar. 

Maar de Raad van Europa raadt voorzichtigheid aan in het omgaan met de blootstelling aan straling veroorzaakt door draadloos internet en gsm toestellen. Zeker bij jonge kinderen wordt geadviseerd hen niet voortdurend aan sterke straling bloot te stellen. Daar houdt het nieuwe WiFi beleid voor stedelijke scholen en kinderdagverblijven rekening mee. Als er in de toekomst nieuwe inzichten zijn zal daarop ingespeeld worden maar voorlopig primeert het voorzichtigheidsprincipe.Waar mogelijk wordt steeds met vaste bedrading gewerkt.

Bij het werken met kinderen tot 3 jaar in de kinderdagverblijven is draadloos internet hoe dan ook niet toegelaten. In het basisonderwijs kan WiFi wel, via verplaatsbare en uitschakelbare routers, om enkel te gebruiken wanneer het nodig is in de klas.

Door op een slimme manier om te gaan met deze technologie, behouden we de voordelen van draadloos internet maar wordt tegelijk de straling beperkt. In het secundair onderwijs, volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs kan WiFi wel.

 

BIJLAGE: Achtergrond: artikel uit Edubit (Vakvereniging voor ict-coördinatoren en directeurs omtrent ICT-beleid en ICT-beheer op school)

BIJLAGE: Advies Raad van Europa

BIJLAGEN:

Edubit.pdf