01 jun 2018

Gent, de beste plek om op te groeien

Met een positieve aanpak kan je bergen verzetten. Hafsa El-Bazioui kan ervan meespreken. Ze behaalde onlangs haar diploma maatschappelijk werker – en dat met een veeleisende job en twee kinderen.

‘Motivatie motiveert,’ zegt Hafsa. ‘Dat geldt zeker voor kinderen: hen laten geloven in zichzelf maakt een wereld van verschil. Ik wil meewerken aan een beleid dat gelooft en investeert in onze jeugd.’

Onderwijs


Een springplank en geen zeef. Een ontdekkingsreis. Voor Elke Decruynaere, schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd én aanvoerster van Groen Gent, is het duidelijk: ‘Onderwijs, écht goed onderwijs, helpt elk kind vooruit, zowel de knappe bol als degene die wat extra steun nodig heeft.’


Investeren in capaciteit - een plaats voor elk kind - blijft ook de komende jaren een prioriteit.
Groene programmapunten voor nog betere ondersteuning:

 • Zittenblijven als standaardmaatregel afschaffen, scholen en klassen zo organiseren dat kinderen voorop kunnen lopen of net
  gericht meer tijd en hulp krijgen 
 • Extra brugfiguren, extra steun aan scholen om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken
 • Een breed naschools aanbod aan opvang en activiteiten op elke Gentse school

‘Als leerkracht en coördinator van vzw Sportaround zie ik elke dag hoe belangrijk het is dat kinderen en jongeren kansen krijgen om zich op een positieve manier te ontwikkelen. Toegang tot onderwijs en buitenschoolse activiteiten zijn cruciaal. Brede scholen met een wijs aanbod en brugfiguren die jongeren naar dat aanbod leiden maken het verschil!’ Bert Misplon

 

Motivatie motiveert. Dat geldt zeker voor kinderen: hen laten geloven in zichzelf maakt een wereld van verschil. Ik wil meewerken aan een beleid dat gelooft en investeert in onze jeugd. Hafsa El-Bazioui

Speelruimte

Schepen Decruynaere: ‘De voorbije jaren spitten we de helft van alle speelplaatsen in het basisonderwijs om tot groene en avontuurlijke speelplaats: dat succes breiden we uit. We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren nog meer kunnen genieten van onze publieke ruimte.’

 • Subsidies aan kinderdagverblijven voor buitenspeelruimte
 • Schoolspeelplaatsen worden buurtparken
 • Meer en vernieuwde speelzones, water en straatmeubilair om mee te spelen

 

Jeugd


Kleine kinderen worden groot. Er is dus meer nood aan initiatieven voor tieners: zowel een versterking van het bestaande aanbod, als ruimte voor experimenten. Zo vindt ieder wat wils in onze diverse stad.

 • Gent Europese Jongerenhoofdstad: een motor voor tientallen projecten
 • Huis van de Jeugd in het Baudelopark: kloppend hart van het Gentse jeugdbeleid
 • Participatie stimuleren: coaching voor eigen projecten van jongeren