08 nov 2016

Gent gaststad voor congres Child in the City

Het Nieuwsblad - 8 november 2016

Gent is gaststad voor het achtste Child in the City-congres. Bijna driehonderd lokale politici, academici en veldwerkers uit 35 landen discussiëren sinds gisteren en tot morgen in de KASK over kindvriendelijk beleid in de stad. De deelnemers komen niet enkel uit onze buurlanden, maar ook uit onder meer Indonesië, Canada en Japan. Thema's die aan bod komen zijn de plaats van kinderen in de stad, ruimtelijke ordening op maat van kinderen of het omgaan van steden met vluchtelingenkinderen.

 

Schepen van Jeugd (Groen) is vereerd met het feit dat Gent gaststad is. "Veel mensen zien de stad en kinderen nog altijd als een tegenstelling. Maar ik denk dat de stad de beste plek is voor een kind om op te groeien. Kinderen die opgroeien in de stad, leren samen te leven, niet alleen op school, maar ook in hun vrije tijd. Diversiteit maakt deel uit van hun dagelijkse leven. Zo leren ze verschillende codes en talen te hanteren waar ze op de werkvloer en in hun sociale leven veel voordeel uit kunnen halen. Kindvriendelijk beleid wordt in onze stad zeer ernstig genomen."

 

Meer informatie

Conferentie 2016